Yleissiirto

perusmaksu €/kkalv. 0 %alv. 24 %
1x10 A ... 3x25 A5,636,98
3x35 A10,5613,09
3x50 A18,8323,35
3x63 A26,0432,29
3x80 A35,5444,07
3x100 A46,6357,82
3x125 A60,5375,06
3x160 A79,8999,06
siirtomaksu snt/kWh1,411,75

Yleissiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Yösiirto

perusmaksu €/kkalv. 0 %alv. 24 %
1x10 A ... 3x25 A15,1818,82
3x35 A22,1627,48
3x50 A32,6240,45
3x63 A41,6951,70
3x80 A53,5666,41
3x100 A67,5183,71
3x125 A84,96105,35
3x160 A109,38135,63
siirtomaksu päivä snt/kWh1,381,71
siirtomaksu yö snt/kWh0,660,82

Yösiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Kausisiirto

alv. 0 %alv. 24 %
perusmaksu €/kkks. Yösiirto
siirtomaksu talviarkipäivä snt/kWh3,143,89
siirtomaksu muu aika snt/kWh1,261,56

Kausisiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Tehosiirto pj

alv. 0 %alv. 24 %
perusmaksu €/kk110,00136,40
pätötehomaksu €/kW, kk2,603,22
loistehomaksu €/kvar, kk1,762,18
siirtomaksu snt/kWh0,680,84

Keskijännitesiirto (10/20 kV)

alv. 0 %alv. 24 %
perusmaksu kultakin liittämiskohdalta €/kk580,00719,20
pätötehomaksu €/kW, kk1,722,13
loistehomaksu €/kvar, kk1,762,18
siirtomaksu snt/kWh0,610,76

Alueverkkosiirto (110 kV)

alv. 0 %alv. 24 %
perusmaksu €/kk810,001004,40
loistehomaksu (otto) €/kvar, kk1,601,98
loistehomaksu (anto) €/kvar, kk1,601,98
siirtomaksu talviarkipäivä €/MWh11,3014,01
siirtomaksu muu aika €/MWh4,545,63

Tilapäissähköt

Tilapäissähkö PJalv. 0 %alv. 24 %
Perusmaksu yleissiirron perusmaksu kaksinkertaisena
siirtomaksu snt/kWh4,485,56
Tilapäissähkö KJ
perusmaksu €/kk780,00967,20
siirtomaksu snt/kWh1,862,31

Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)

Sähköveroalv. 0 %alv. 24 %
veroluokka I snt/kWh2,253002,79372
veroluokka II snt/kWh0,063000,07812

Hinnastossa esitetyt kokonaishinnat on ilmoitettu ilman valtion perimiä sähköveroja. Sähkölaskulla laskutetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähköverot.

Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollisuus, konesalit sekä ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisätietoja sähköveroista saa Turku Energian asiakaspalvelusta sekä Verohallinnosta.

Käyttämättömän liittymän ylläpito

Liittyjä voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta.

Pienjänniteliittymä

Ylläpitomaksu €/kkalv. 0 %alv. 24 %
1x10 A … 3x25 A2,823,50
3x35 A5,286,55
3x50 A9,4111,67
3x63 A13,0216,14
3x80 A17,7722,03
3x100 A23,3128,90
3x125 A30,2737,53
3x160 A39,9449,53
3x200 A52,2464,78
3x250 A62,3077,25
3x315 A82,28102,03
3x400 A ja yli104,48129,56

Keskijänniteliittymä

Ylläpitomaksu €/kkalv. 0 %alv. 24 %
290,00359,60

Verkkopalveluhinnastoa koskevat myyntiehdot

 • Sähkön jakelu on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön jakelulla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian jakelun Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitsevaan käyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

 • Hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet ovat tarjolla Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitseville asiakkaille.

 • Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä verkkopalvelutuotteista itselleen sopivimman näissä myyntiehdoissa esitetyin rajoituksin.

 • Valitun tuotteen voi vaihtaa veloituksetta aikaisintaan vuoden kuluttua.

 • YLEIS-, YÖ- ja KAUSISIIRRON maksimisulakekoko on 3x160 A.

 • Tuotteissa, joissa on eri siirtomaksu päivä- ja yöajalle (YÖ- ja KAUSISIIRTO) yöaika on klo 22–07 (virallista aikaa).

 • KAUSISIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana klo 7–22.

 • ALUEVERKKOSIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin 1.12.–28.2. (29.2.) välisenä aikana klo 7–21.

 • Hinnastossa esitettyjen verkkopalvelutuotteiden perusmaksut sisältävät mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito.

 • Siirtyminen toiseen verkkopalvelutuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata
  jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, niiden asentamisesta peritään erillisen Mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu.

 • Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta minkään sähkönmyyjän kanssa, paikallisen jakeluverkon haltijan velvollisuus on katkaista sähköntoimitus kyseiseen käyttöpaikkaan.

 • Asiakas voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista sähköliittymää ilman voimassa olevaa verkkosopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta tässä hinnastossa esitetyt maksut.

 • Siirrettäessä sähköliittymä ylläpitoon, tehdään liittymisjohto jännitteettömäksi sekä poistetaan kohteesta energiamittari(t).

 • Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta erityisellä tilapäissähköhinnoittelulla enintään 2 vuoden ajan.

 • Pätötehomaksun määräävän huipputehon mittausjakso on yksi tunti. Laskutettavaa pätötehoa mitataan koko vuoden ajan ympäri vuorokauden. Laskutustehon suuruus määräytyy liukuvan 12 kuukauden jakson kahden suurimman kuukausitehon keskiarvona.

 • Loistehomaksu (otto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (otto), mistä on vähennetty 20% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

 • Loistehomaksu (anto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (anto), mistä on vähennetty 10% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

 • Pien- ja keskijänniteverkon verkkopalvelutuotteissa loistehon antoa jakeluverkkoon ei sallita.

 • Jos kulutus suurjännitekojeistossa mitataan pienjännitepuolella ja muuntamo kalusteineen on asiakkaan, tehdään sekä tehomaksuihin (kW, kvar) että energiamaksuihin (kWh) 2 % lisäys.

 • Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään Turku Energia Sähköverkot Oy:n palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.

 • Sähköverkkopalveluun sovelletaan näiden sovellusohjeiden lisäksi Turku Energia Sähköverkot Oy:n voimassa olevia verkkopalveluehtoja.