Energiateollisuus ja Energiakaupungit ry: Syvä huoli Energiaviraston esittämistä muutoksista jakeluverkkojen valvontamalliin

hiekkatie keskellä metsää
15.12.2023

Osaa kuntaomisteisista kaupunkienergiayhtiöistä, mukaan lukien Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkot Oy:tä edustava Energiakaupungit ry sekä Energiateollisuus ry  ovat ilmaisseet akavan huolensa Energiaviraston sähkön jakeluverkkojen valvontamenetelmien kehityssuunnasta.  Turku Energia Sähköverkot jakaa huolen tulevan mahdollisen valvontamenetelmän vaikutuksista muun muassa sähkönjakelun toimitusvarmuuden, että puhtaan siirtymän vaatimien investointimahdollisuuksien heikkenemiseen.

Lue Energiakaupungit ry:n kannanotto: https://energiakaupungit.fi/energiakaupungit-energiaviraston-jakeluverkkojen-valvontamalliin-esittamat-muutokset-johtamassa-katastrofiin/

Lue Energiateollisuus ry:n kannanotto: Energiaviraston esitys valvontamenetelmiksi uhkaa välttämättömiä sähköverkkoinvestointeja - Energiateollisuus