Tietoa sähköverkostamme

Turku Energia Sähköverkot Oy

Sähkön reitti kotiisi tai yritykseesi kulkee aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kaapeleita ja linjoja pitkin. Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

Turku Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelmat

Tutustu Turku Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelmiin, jotka päivitetään aina kahden vuoden välein.

Syrjimättömyyden varmentaminen

Turussa sähkön jakelusta ja siirrosta vastaa Turku Energia Sähköverkot Oy. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lisäksi sähköverkonhaltijan tulee raportoida varmentamisen toimenpideohjelman toteutumista julkisesti. Raportti toimitetaan Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.