Prislista över nättjänster för småskalig produktion (max. 1000 kVA)

Energi som matas in i nätet

produktmoms 0 %moms 24 %kostnad/kWh
Lågspänningsnät (0,4 kV)0,000,00snt/kWh
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV)0,000,00snt/kWh

Energi som tas ut ur nätet

Varje produktionsobjekt ska ha ett gällande nättjänstavtal som berättigar till elanvändning, enligt vilket nättjänstavgifter för förbrukning debiteras enligt prislistan över nättjänster.

Försäljning av småskalig produktion

Ett avtal om försäljning av småskalig produktion till elnätet ska ingås med en valfri elförsäljare. Information om elförsäljare som köper småskalig produktion finns bl.a. i tjänsten Sahkonhinta.fi som upprätthålls av Energimyndigheten.

På nättjänster som presenteras i prislistan tillämpas de Nättjänstvillkor (NTV) som Energimarknadsverket fastställt och som gäller tills vidare.