Energiakriisi

Miksi maakaasun saatavuusongelmat Keski-Euroopassa vaikuttavat Suomen sähkön hintoihin?

Suomen sähköjärjestelmä on vahvasti linkittynyt muihin Pohjoismaihin. Nykypäivänä Pohjoismaat ovat linkittyneet yhä voimakkaammin myös Keski-Eurooppaan, kun sähkönsiirtoyhteyksiä on lisätty Etelä-Skandinaviasta muualle Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan.

Sähkömarkkinan perusajatus on se, että sähköä siirretään edukkaammalta alueelta kalliimmalle. Siksi sähkönsiirto on voimakkaasti kasvanut Pohjoismaista poispäin. Tämä mekanismi linkittää Pohjoismaiden hintaa yhä voimakkaammin Keski-Euroopan hintaan.

Koska Keski-Euroopassa tehdään sähköä merkittäviä määriä maakaasulla, vaikuttaa maakaasulla tehtävän sähkön hinta myös meillä Pohjoismaissa ja Suomessa.