Energiakriisi

Miksi sähkö on nyt niin kallista?

Sähkön hinta nousi koronaepidemia-aikana jo hieman, mutta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan on nousu vain kiihtynyt. Turku Energia ostaa kaiken myymänsä sähkön pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä, jossa sähköstä käydään kauppaa kuten arvopapereista. Siellä sähkön tuottajat ja sähkön vähittäismyyjät tekevät joka päivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Sähkön kysyntä ja tarjonta määrittelevät seuraavan päivän sähkön tuntihinnat.

Tällä hetkellä sähkön hintaa nostavat muun muassa polttoaineiden hinnat, päästöoikeuksien kallistuminen, säätekijät ja Venäjän aiheuttamat hintariskit.