Turku Energia ottaa käyttöön siirrettävää varalämpöä Höyrytys Oy:ltä – mahdollistaa tehokkaat huoltotyöt ilman toimituskatkoja

Turku Energia ja Höyrytys Oy ovat solmineet sopimuksen varalämmön toimituksesta kaukolämpöverkkoon. Yhteistyön myötä Turku Energia voi jatkaa lämmönjakelua asiakkailleen myös suurempien huoltotöiden aikana, kun yhtiön käytettävissä ovat Höyrytys Oy:n liikkuvat lämmöntuotantoyksiköt.

26.2.2019

Kaukolämpöverkossa tehtävien huoltotöiden aikana lämmön toimitusta voidaan jatkaa asiakkaille käyttämällä liikkuvia lämmöntuotantoyksiköitä. Turku Energialla on käytössään oma varalämpöyksikkö, jonka teho on 1 megawatti (MW). Jatkossa yhtiön käytettävissä on myös Höyrytys Oy:n varalämpöyksiköitä, joiden teho on 4 MW.

Yhteistyö mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn ja parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta. Turku Energia tekee suuremman mittakaavan huoltotöitä kaukolämpöverkossa vuosittain alle 10.

– Tällaiset huoltotyöt on tehty aiemmin joko pienemmissä osissa, tai jos se ei ole ollut mahdollista, on lämmönjakelu täytynyt keskeyttää koko huoltoa koskevalta alueelta. Tämän yhteistyön myötä voimme tehdä suuriakin asiakasmääriä koskevia kaukolämpöverkon korjauksia ja perusparannustöitä ilman toimituskatkoja, sanoo verkko-omaisuuspäällikkö Juho Perkonoja Turku Energiasta.

Höyrytys Oy:n pyörillä liikkuvat varalämpöyksiköt sijaitsevat pääosin Keravalla, josta kalusto siirretään tarvittaessa Turun seudulle. Varalämpö saadaan käyttöön 24 tunnin sisällä.

– Varaenergiapalvelu tekee kaukolämmöstä entistäkin luotettavamman lämmitysmuodon, koska lämpöä voidaan toimittaa asiakkaille myös huoltotöiden aikana, sanoo myyntipäällikkö Hannu Haapalainen Höyrytys Oy:stä.

Turku Energian kaukolämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2017 lähes 100 %. Kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia suunnitellaan, rakennetaan ja käytetään siten, ettei yksittäinen vika verkossa tai laitoksessa katkaise lämmöntoimitusta pitkäksi aikaa. Tehon riittävyys varmistetaan vara- ja huippulaitosten avulla. Kaukolämpöverkon ja tuotantolaitteistojen toimintaa valvotaan Turku Energian keskusvalvomossa ympäri vuorokauden.

Yhteyshenkilöt

Juho Perkonoja
verkko-omaisuuspäällikkö
050 5573 206juho.perkonoja@turkuenergia.fi
Hannu Haapalainen
myyntipäällikkö
050 390 1885hannu.haapalainen@hoyrytys.fi