Turku Energian tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus yli kaksinkertaistuu vuonna 2018

Turku Energian tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus yli kaksinkertaistuu vuonna 2018. Tuulivoiman osuus kasvaa sekä uusien kahdenvälisten ostosopimuksien että Turku Energian osakkuusyhtiön, Suomen Hyötytuuli Oy:n, rakentamien uusien tuulivoimapuistojen käyttöönoton myötä. Turku Energian tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvaa arviolta noin 110 gigawattituntiin (GWh) vuoden 2018 alussa.

18.9.2017

Turku Energia on solminut kahdenväliset ostosopimukset Koskenkylän Tuulienergia Oy:n ja Kyyttö Energy Oy:n kanssa. Näillä tuulienergiayhtiöillä on yhteensä kaksi tuulivoimalaa, joiden yhteenlasketun noin 20 GWh:n vuosituotannon Turku Energia ostaa kokonaan. Tuulipuistojen tuotanto tulee myyntiin Turku Energian kautta arviolta joulukuussa 2017.

Turku Energian tuulivoimatuotannon osuus kasvaa lisäksi Turku Energian osakkuusyhtiön, Suomen Hyötytuuli Oy:n, kautta. Suomen Hyötytuuli Oy avasi elokuun lopussa käyttöön Porin Tahkoluodon merituulipuiston. Syksyn aikana otetaan käyttöön myös Raahen Annankankaan tuulipuisto. Tahkoluodon tuulipuisto on maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin suunniteltu sekä Suomen ensimmäinen meriperustuksille rakennettu tuulipuisto. Kummassakin uudessa tuulipuistossa on 10 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu vuosituotantoarvio Turku Energialle on 30 GWh. Turku Energia omistaa Suomen Hyötytuuli Oy:stä 12,5 %.

– Näiden uusien sopimusten ja tuotantolaitosten myötä yli kaksinkertaistamme tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden ensi vuonna. Tavoitteenamme on edelleen lisätä uusiutuvan ja hiilidioksidivapaan energian osuutta tuotannossamme ja hankinnassamme, ja tuulivoima on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, kertoo Turku Energian sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuori.

Tuulivoima on kuulunut Turku Energian energialähteisiin vuodesta 1998 lähtien. Turku Energian tavoitteena on, että yli 50 prosenttia sen myymästä lämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Uudet tuulivoimatuotannot auttavat Turku Energiaa noin 5 % eteenpäin tavoitteen saavuttamisessa sähkön osalta. Turku Energialla on myös muita kahdenvälisiä sopimuksia tuulienergiayhtiöiden kanssa.

Lue lisää Tahkoluodon merituulipuistosta Suomen Hyötytuuli Oy:n tiedotteesta.

 

Yhteyshenkilöt

Jari Hallivuori
sähkönhankintapäällikkö
02 2628 114jari.hallivuori@turkuenergia.fi