Kaukolämmön hinnoittelurakenne uudistuu maaliskuussa 2018

Turku Energia uudistaa kaukolämmön hinnoittelurakenteen vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä todellisia tuotantokustannuksia. Kausihinnoittelun tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin. Lämmityksen kokonaishinta säilyy uudistuksen jälkeenkin pääsääntöisesti vuositasolla samana tai laskee.

4.9.2017

Uudistuksen myötä kaukolämmön hinnoittelurakenne muuttuu neljän jakson kausihinnoitteluun. Hinta muuttuu maaliskuusta 2018 alkaen neljä kertaa vuodessa, ja käytössä on jatkossa kevät-, kesä-, syys- ja talvihinnat. Kevätjakson 2018 hinta ilmoitetaan asiakkaille viimeistään kuukautta ennen hinnan voimaanastumista. Samassa yhteydessä julkaistaan liukuva hintaennuste seuraavalle 12 kuukaudelle. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan ja on sen hetken paras näkemys tuotantokustannuksista.

Uudistuksen myötä perusmaksun nimi muuttuu tehomaksuksi. Tehomaksu nousee yhdeksän prosenttia nykyisestä tasosta ja energiamaksu vastaavasti laskee uudessa hinnoittelussa.  Lämmityksen kokonaishinta säilyy uudistuksen jälkeenkin pääsääntöisesti vuositasolla samana tai laskee.

Kaukolämmön tuotantorakenne uudistuu tulevina vuosina. Uusiutuvien polttoaineiden määrä kaukolämmön tuotannossa lisääntyy merkittävästi Naantaliin rakennettavan monipolttoainevoimalaitoksen valmistuessa loppuvuonna. Samalla riippuvaisuus esimerkiksi hiilen maailmanmarkkinahinnasta vähenee merkittävästi.

– Kaukolämmön tuotantokustannukset ovat lämmityskauden kylmimmillä jaksoilla korkeimmillaan, koska osa huippukulutuksesta joudutaan edelleen tuottamaan öljyllä. Öljy on kallein tapa tuottaa kaukolämpöä ja se vaikuttaa kaukolämmön hintaan suuren lämmönkulutuksen aikana. Tehohuippujen ulkopuolella tuotanto perustuu pääasiassa biopolttoaineisiin sekä jätevesien lämmöntalteenottoon, jotka puolestaan laskevat kaukolämmön hintaa. Tavoitteenamme on myös kannustaa asiakkaitamme energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Turku Energian tavoitteena on, että yli 50 prosenttia sen myymästä lämmöstä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n joulukuussa 2017 valmistuvalla monipolttoainevoimalaitoksella ja Turku Energian omilla investoinneilla uusiutuvaan tuotantotapaan on merkittävä rooli edellä mainitun tavoitteen saavuttamisessa.

Yhteyshenkilöt

Jari Kuivanen
Johtaja, Lämpö-yksikkö
050 5573 261etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi