Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke kasvattaa hiilinielua sekä tukee metsien virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta

Turku Energia on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa toteuttanut metsittämishankkeen, jonka myötä kesä-heinäkuussa istutettiin yhteensä 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla.

Puuntaimet istutettiin Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle.
Puuntaimet istutettiin Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle.
19.8.2021

Puut istutettiin noin 2,5 hehtaarin alueelle. Puista 4000 on kuusia ja 1000 rauduskoivuja. Maankaatopaikan metsittämishanke jatkuu, ja lisää puita istutetaan alueelle yhteistyössä myös ensi kesänä.

-  Metsien hyvinvointi ja niiden monimuotoisuus ovat meille tärkeitä asioita. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen kaipaa konkreettisia tekoja, ja olemmekin iloisia saadessamme olla mukana toteuttamassa tätä paikallista hanketta. Pienistä puroista kasvaa iso joki eli vastaavanlaisia hankkeita tulemme toteuttamaan myös tulevaisuudessa, ja haastamme niihin myös sidosryhmämme ja asiakkaamme mukaan, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Turun kaupunki valmistelee päästökompensaatiomallia, jonka avulla hiilipäästöjä voitaisiin sitoa paikallisiin hiilinieluihin. Hiilinielujen lisääminen edistää kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali alue vuonna 2029 ja tästä eteenpäin ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä.

-  Metsittämällä saadaan tehtyä lisää hiilinieluja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja samalla metsät palvelevat asukkaiden virkistyskäyttöä ja lisäävät hyvinvointia. Olemme iloisia, että Turku Energia lähti suunnannäyttäjänä mukaan tähän ensimmäiseen metsittämishankkeeseen. Tavoitteenamme on lisätä vastaavaa yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa, joille vastuullisuus on tärkeää, sanoo Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Taimien istutuksia varten maaperää käsiteltiin (mätästettiin) tavalla, joka aiheuttaa n. 140 tonnin CO2-ekv kasvihuonekaasupäästöt. 50 vuotta kasvaessaan taimikko kuitenkin sitoo hiiltä n. 1100 tonnia CO2-ekv, joten 50 vuoden nettoilmastovaikutus on 960 tonnia CO2-ekv. Tämä vastaa noin 340 turkulaisen vuosittaisia ilmastopäästöjä.

Turku Energia on vahvasti sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Edellisen kahden vuosikymmenen aikana tehnyt investoinnit yhdessä osakkuusyhtiöiden kanssa ovat kasvattaneet uusiutuvan energian tuotannon osuuden kaukolämmössä ja sähkössä lähelle 100 prosenttia ja pienentäneet alueellisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Metsityshankkeet ovat osa Turku Energian ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Turku Energia tekee yhteistyötä myös Luonnonperintösäätiön kanssa, jonka kanssa on jo aiemmin aloittanut yhteistyön varsinaissuomalaisten ikimetsien suojelemiseksi.

Kuvia puiden istutuksesta.

Yhteyshenkilöt

Jari Kuivanen
johtaja
Risto Veivo
ilmastojohtaja
050 559 0417risto.veivo@turku.fi
Miika Meretoja
erityisasiantuntija
050 554 6148miika.meretoja@turku.fi