Energiaremonteissa päästään yhteistyöllä maaliin

Kuvassa poseeraa mies valkoisten verhojen edessä
3.1.2024

Energiatehokkuusprojekteissa on tärkeää tehdä yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken, kuten tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja laitetoimittajien. Kun energiatehokkuustoimenpiteitä tehdään kaukolämmöllä lämmitettyyn kiinteistöön, on tärkeää olla myös yhteydessä kaukolämpöyhtiöön projektin varhaisessa vaiheessa. Näin kaukolämmön erityispiirteet voidaan parhaiten huomioida kokonaiskuvassa.  

Monesti kuulee sanottavan, että edullisinta energiaa on säästetty energia. Energiatehokkuuden parantaminen pitäisikin olla aina ensisijainen keino niin energian kuin energiakustannuksienkin pienentämisessä. Helsingissä 31.10. järjestetyssä Rakennusten energiaseminaarissa olikin paljon puhetta rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta. Esityksissä ja paneelikeskusteluissa nousi usein esiin huoli, miten energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet saadaan toteutettua onnistuneesti.  

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Yksi avaintekijöistä haluttuun lopputulokseen pääsemisessä on hyvä suunnittelu, toki toteutusta unohtamatta. Vaikka suunnittelijoiden työkalut ovat kehittyneet huimasti, on myös erilaisten teknisten toteutusvaihtoehtojen määrä kasvanut vähintään yhtä paljon. Samalla erilaiset säädökset ja luokitukset antavat tarkemmat raamit toteutuksen suunnittelulle.  

Suunnittelija onkin usein vaikean valinnan edessä pohtiessaan, millaisella ratkaisulla on kannattavin lähteä toteuttamaan mitäkin kohdetta. Päämäärä kuitenkin kaikilla on varmasti sama: suunnitella mahdollisimman toimiva ja energiatehokas ratkaisu. Sanalla ”toimiva” on erittäin suuri painoarvo. Suunnittelijan tulee varmistaa, että suunniteltu ratkaisu toimii yhtä hyvin käytännössä kuin paperillakin.   

 Huomioi suunnittelussa kaukolämmön ominaispiirteet 

Kun lämmöntalteenottojärjestelmiä tehdään kaukolämmöllä lämmitettäviin kiinteistöihin, on tärkeää tiedostaa kaukolämpöjärjestelmän ominaispiirteet isommassa kuvassa. Jotta kaukolämpöjärjestelmä toimii kokonaisuudessaan mahdollisimman tehokkaasti, tulisi kaukolämpöveden jäähtymän olla mahdollisimman suuri.  

Riippuen kohteen sijainnista suhteessa muihin kuluttajiin, on kohteessa hyvä olla aina jonkin verran kaukolämmön kulutusta, jotta menovesi ei pääse jäähtymään talojohdossa. Talviaikaan putkessa seisova vesi saattaa myös aiheuttaa jäätymisriskin.  

Jotta kaukolämmön ominaispiirteet tulisi otettua huomioon lämmöntalteenottoratkaisuja suunniteltaessa, tuleekin Turku Energiaan olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta osaamme neuvoa ja opastaa toimivien ratkaisujen löytämisessä. Tällöin lopullisten suunnitelmien hyväksyttäminen sujuu jouhevasti, kun kaikilla on selkeä käsitys siitä, miten järjestelmän tulee toimia.  

 Kannustamme asiakkaitamme energiansäästöön 

Turku Energialla on pitkät perinteet kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Energiatehokkuutta on parannettu muun muassa lämmön siirtoa tehostamalla sekä lämmöntuotannon energiatehokkuutta parantamalla. Lämmöntuotannon ominaispäästöjen kehitys puolestaan kuvastaa hyvin sitä työtä, mitä Turku Energiassa on tehty ympäristöystävällisyyden eteen. Tällä hetkellä kaukolämpöä tuotetaan jo lähes 90-prosenttisesti uusiutuvilla lähteillä.  

Meistä on myös tärkeää kannustaa asiakkaitamme tehostamaan omaa energiankäyttöään ja hyödyntämään mahdollisia hukkalämpöjä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Turku Energian taloyhtiölle toimittama poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä (PILP), jolla kerrostalon poistoilman lämpöä otetaan talteen lämpöpumpulla ja siirretään rakennuksen lämmitysjärjestelmään.   

Artikkelin kirjoittaja Tatu Laajalehto on Lämpö-yksikkömme Oivallustiimin tekninen tuotepäällikkö.