Kakolan lämpöpumppulaitoksen käynnistäminen aiheutti sähkölaitevian lämpöpumppulaitoksella

8.9.2022

Kakolan lämpöpumppulaitoksella tehtiin etäkäynnistys torstaina 8.9.2022 illalla. Käynnistyksen yhteydessä tapahtui sähkölaitevika, joka aiheutti savunmuodostusta Kakolan lämpöpumppulaitokselle sekä mittalaitteen vaurioitumisen Amiraalistonkadulla Turku Energia Sähköverkkojen muuntajabunkkerissa.

Sähkölaitevika aiheutui normaalin käynnistyksen yhteydessä. Sähkölaitteistot ovat Kakolan lämpöpumppulaitoksessa tapahtuneen johdosta toistaiseksi irti verkosta.
Tapahtunut ei aiheuttanut henkilövahinkoja ja sillä ei ole vaikutusta lämmön tai sähkönjakeluun. Selvitystä jatketaan yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa.

Kakolan lämpöpumppulaitos on Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama laitos.