KPA Unicon Oy ja Laitex Oy valittu Turku Energian Artukaisiin rakennettavan höyryntuotantolaitoksen toimittajiksi

21.2.2017

Turku Energia on allekirjoittanut sopimukset Artukaisten höyryntuotantolaitoksen kattilalaitoksen ja polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän toimittavien toimittajien kanssa. Höyrykattilalaitoksen toimittaa KPA Unicon Oy ja polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän toimittaa Laitex Oy. Toimitukset toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. Laitos valmistuu keväällä 2018 ja sen pääpolttoaineina ovat puupohjaiset polttoaineet kuten metsähake. Laitoksen käynnistys- ja varapolttoaineena käytetään kaasua.Investoinnin suuruus on yhteensä noin 14 milj. euroa. Bioenergiaa tuottava höyryntuotantolaitos valmistuu keväällä 2018 ja sitä tullaan käyttämään noin 12 MW:n teholla. Laitoksen höyry tuotetaan 12 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla ja lisäksi laitoksella on 10 MW:n varakattila.– Uuden laitoksen myötä vähennämme höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 20 000 tonnia vuodessa. Hanke tukee tavoitettamme, että kaikesta myymästämme energiasta 50 % on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä, sanoo lämmönhankinta-asiantuntija Jari Lahtinen Turku Energiasta. KPA Unicon Oy toimittaa höyrykattilalaitoksen kokonaistoimituksena. KPA Uniconin toimittama kattila apulaitteineen valmistetaan KPA Unicon Works Oy:n tiloissa Kiuruvedellä, Lapualla ja Oulussa. Projekti työllistää projektin suunnittelussa, esivalmistuksessa sekä asennus- ja käyttöönottovaiheessa KPA Uniconin henkilöstöä noin 20 henkilötyövuoden edestä, ja alihankinnan kautta saman verran. – Artukaisten teollisuusalueen tuotantoprosessit vaativat nopeaa reagointia kuormanmuutoksiin. Toimittamamme kattilalaitos koostuu Unicon ReneFluid 12 MW:n leijupetiteknologiaan perustuvasta höyrykattilasta ja Unicon SF 10 MW:n nestekaasuhöyrykattilasta, kertoo KPA Uniconin asiakkuuspäällikkö Timo Kuitunen. Lappeenrantalainen Laitex Oy toimittaa kokonaistoimituksena höyryntuotantolaitoksen polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän. Ulkokäsittelyjärjestelmä pitää sisällään muun muassa vastaanottovaraston rakennuksineen, kuljettimen seulomolle, seulomolaitteet ja rakennuksen sekä kuljettimen kattilan syöttösiilolle. – Artukaisten projektin kaltaiset haastavat kokonaistoimitukset energia- ja voimalaitosteollisuudessa ovat ydinosaamistamme. Nyt voittamamme Turku Energian projekti sopii kasvustrategiaamme erinomaisesti. Uskomme, että tämän kaltaiset pienet- ja keskisuuret biopohjaista polttoainetta käyttävät voimalaitokset tulevat lisääntymään Suomessa ja Euroopassa, kertoo Laitex Oy:n toimitusjohtaja Lasse Kuronen. Laitos tuottaa valmistuessaan höyryä ja lämpöä viidelle seuraavalle Artukaisten alueen teollisuusyritykselle: Bayer Oy, Suomen Nestlé Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy ja Eckes-Granini Finland Oy Ab.