Liikennejärjestelyjä Sataman, Patterinhaan, Länsirannan ja Linnanfältin alueilla marraskuussa suurjännitelinjan maakaapeloinnin vuoksi

5.11.2018

Turku Energia Sähköverkot Oy maakaapeloi suurjännitelinjan Pakkarista Patterinhakaan. Marraskuussa aloitetaan suurjännitelinjan ilmajohtojen ja pylväiden purkutyöt. Purkutöiden vuoksi Sataman, Patterinhaan, Länsirannan ja Linnanfältin alueilla tehdään poikkeuksellisia kulku- ja liikennejärjestelyjä. Alueen asukkaita ja toimijoita tiedotetaan erikseen.

Liikennejärjestelyjä on marraskuun aikana Pansiontiellä, Juhana Herttuan puistokadulla, Nosturinkadulla, Amiraalistonkadulla, Mittarinkadulla, Malminkadulla ja Puutarhakadulla välillä Ratavahdinrinne–Malminkatu. Järjestelyt aikatauluineen ovat Turku Energian verkkosivuilla osoitteessa www.turkuenergia.fi/hankkeet/pakkari-patterinhaka.

Pakkarin sähköasemalta lähtevä 110 kilovoltin suurjännitelinja maakaapeloidaan noin puolentoista kilometrin matkalta Patterinhakaan asti. Reitin varrelta poistetaan sähköaseman pääteportaali sekä viisi 20–34 metriä korkeaa suurjännitelinjan pylvästä. Suurikokoinen sähkönjakeluratkaisu viedään maan alle pääasiassa Herttuankulman alueen ja Turku Energian tontin rakentamisen mahdollistamiseksi. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2018 ja valmistuu alkuvuonna 2019.