Turku Energia -konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu

22.4.2021

null

Tervetuloa tutustumaan julkaisuun osoitteessa: https://vsk2020.turkuenergia.fi/ 

Vuotemme pähkinänkuoressa:   

Tuloksemme parani edellisvuodesta – kaukolämmöstä jo 80 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä 

Turku Energia -konsernin liikevoitto parani ja liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus laski Turussa 1,8 % edellisvuoteen verrattuna. Lämpimät talvikuukaudet vähensivät kaukolämmön kysyntää, mutta tehokkaan perustuotannon ansiosta kaukolämmön kannattavuus parani edellisvuodesta. Jatkoimme panostamista uusiutuvaan energiaan, ja vuoden lopussa kaukolämmöstä jo 80 % tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä.

Maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia muutti konsernin työskentelytapoja. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakastyytyväisyys säilyivät hyvällä tasolla. Turku Energian kuluttaja-asiakkaat olivat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan toiseksi tyytyväisimpiä.

Poimintoja vuosikertomuksestamme:

Toimitusjohtajan katsaus: https://vsk2020.turkuenergia.fi/toimitusjohtajan-katsaus/

Turku Energian toiminnan ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta raportoiva vuosikooste: https://vsk2020.turkuenergia.fi/vastuullisuusraportti/

Matkamme kohti hiilineutraalia Turkua jatkui: https://vsk2020.turkuenergia.fi/ymparistovastuu/hiilineutraali-turku/

Asiakastyytyväisyytemme säilyi edelleen vuonna 2020 erittäin hyvällä tasolla: https://vsk2020.turkuenergia.fi/sosiaalinen-vastuu/asiakkaat/

Turku Energian tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2020 avainluvut: https://vsk2020.turkuenergia.fi/tilinpaatos/

Turku Energian tulos parani edellisvuodesta – panostuksia uusiutuvaan energiaan jatkettiin: https://vsk2020.turkuenergia.fi/liiketoimintakatsaus/

Vuoden 2020 lopussa kaukolämmöstä 80 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Tutustu energianhankintaamme: https://vsk2020.turkuenergia.fi/ymparistovastuu/energianhankinta/

Koronaepidemia vaati nopeaa mukautumista ja yhteiskunnallisesti kriittisen toiminnan turvaamista: https://vsk2020.turkuenergia.fi/sosiaalinen-vastuu/henkilosto/

Lue myös helmikuussa julkaistu tilinpäätöstiedotteemme

Hyviä lukuhetkiä! Vastaamme mielellämme kysymyksiin.