Turku Energia -konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu 

6.4.2022

Turku Energia -konsernin vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuosikatsauksen ja liiketoimintakatsauksen, tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin.

Vuotemme pähkinänkuoressa:

Turku Energia -konsernin vuosi 2021 oli menestyksekäs monella mittarilla arvioituna. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Sähkönkulutus nousi Turussa 6,6 prosenttia vuodesta 2020. Kylmät talvikuukaudet lisäsivät myös kaukolämmön kysyntää. Turku Energia jatkoi panostuksiaan uusiutuvaan energiaan, ja 75 prosenttia kaukolämmöstä tuotetiin uusiutuvilla energianlähteillä. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyivät erittäin hyvällä tasolla.  

Asiakastyytyväisyys oli huippuluokkaa ja asiakkaamme arvioivat Turku Energian energia-alan yrityksistä kokonaisarvioinnissa sijalle yksi. Samoin kestävää kehitystä mittaavassa indeksissä Turku Energia sijoittui verrokkiyhtiöistä kärkipaikalle. Myös työturvallisuudessa tapahtui positiiivista kehitystä ja työtapaturmataajuus laski merkittävästi. 

Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa: https://vsk2021.turkuenergia.fi/  

Poimintoja vuosikertomuksestamme: 

Toimitusjohtajan katsaus: Toimitusjohtajan katsaus – Turku Energia -konsernin vuosikertomus 2021 

Turku Energian vastuullisuusraportti: Vastuullisuusraportti – Turku Energia -konsernin vuosikertomus 2021 

Turku Energian liiketoimintakatsaus 2021: Liiketoimintakatsaus – Turku Energia -konsernin vuosikertomus 2021 

Turku Energian hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös: Tilinpäätös – Turku Energia -konsernin vuosikertomus 2021 

Maaliskuussa julkaistu tilinpäätöstiedotteemme vuodelta 2021.