Turku Energia rakentaa Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen

30.1.2017

Turku Energia investoi uuteen Turun Artukaisten alueelle rakennettavaan höyryntuotantolaitokseen. Laitos rakennetaan ensisijaisesti tuottamaan höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville yrityksille. Hankkeessa on mukana viisi merkittävää teollisuusyritystä alueelta: Bayer Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy, Suomen Nestle Oy ja Eckes-Granini Finland Oy. Uusi metsähaketta polttoaineena käyttävä höyryntuotantolaitos tulee vähentämään raskaan polttoöljyn käyttöä Turku Energian tuotannossa sekä hiilidioksidipäästöjä.

Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan höyryverkosto. Uuden höyryntuotantolaitoksen ja höyryverkoston investoinneista sekä rakentamisesta vastaa Turku Energia. Investoinnin suuruus on yhteensä noin 14 milj. euroa. Bioenergiaa tuottavan höyryntuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan alkukeväällä 2018 ja sen teho tulee valmistuessaan olemaan noin 12 megawattia.

– Uuden höyryntuotantolaitoksen avulla voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotannossamme. Siirtyminen öljystä metsähakkeeseen vähentää vuotuisesti höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 20 000 tonnia. Hanke tukee tavoitettamme, jonka mukaan kaikesta tuottamastamme ja hankkimastamme energiasta 50 prosenttia on uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä, kertoo lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Vastaavaa laitosta ei ole Turussa aikaisemmin tehty.

– Laitoksen tuotanto kattaa koko alueen höyryn tarpeen. Alueen yritysten tarvitsema höyryntuotanto turvataan höyryn varateholla. Laitoksella tuotetaan höyryn lisäksi kaukolämpöä alueen yrityksille sekä koko kaukolämpöverkkoon, Turku Energian lämmönhankinta-asiantuntija Jari Lahtinen sanoo.

Varsinainen rakentaminen alkaa keväällä 2017. Hanke työllistää rakennusaikana urakoitsijoita ja projektihenkilöitä sekä käytön aikana myös polttoaineen hankintaketjua. Valmiin laitoksen käyttö tullaan hoitamaan pääosin Turku Energian nykyisellä henkilöstöllä.  

- Rakentamisen aikana toiminta alueella vilkastuu, muttei tule aiheuttamaan suurempaa haittaa lähialueen asukkaille. Polttoaineenkuljetuksia käytön aikana on noin 2-4 kuormaa päivässä ympäri vuoden, Lahtinen sanoo.

Alueen yrityksille ympäristöystävällisempää, toimitusvarmempaa ja edullisempaa energiantuotantoa

Hankkeessa on mukana viisi merkittävää teollisuusyritystä Artukaisten alueelta: Bayer Oy, Suomen Nestlé Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy ja Eckes-Granini Finland Oy. Uusi laitos merkitsee alueen yrityksille ympäristöystävällisempää ja toimitusvarmempaa sekä myös nykyistä edullisempaa energiantuotantoa.

– Alueen yritykset halusivat löytää sellaisen tavan tuottaa energiaa, joka olisi sekä ympäristön kannalta parempi että olisi myös nykyistä halvempi. Lisäksi haluttiin jo hyvissä ajoin miettiä nykyisen tekniikan uusimista, sillä käytössä olevat järjestelmät pitäisi joka tapauksessa uusia lähivuosinaBayer Oy:n tuotantoyksikön johtaja Peter Essen kertoo.

– Uusiutuvaan energiaan perustuva energialaitos on sekä vihreämpi tapa tuottaa yritysten tarvitsemaa höyryä ja lämpöä että ainakin nykyään myös halvempi, koska hakkeella ei ole haittaveroa, kuten raskaalla polttoöljyllä on. Alueen yritysten järjestämän kilpailutuksen perusteella höyrykeskuksen toimittajaksi valikoitui Turku Energia. Päätökseen vaikutti myös Turku Energian hyvä toimitusvarmuus, jota Naantaliin rakennettava Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitos vahvistaa entisestään.

Uusi höyrykeskus vaatii myös mukaan lähteviltä yrityksiltä investointeja. Tarvittavien investointien suuruus selviää, kun yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat on tehty.

– Uusi voimalaitos vaatii hyödykeputkiverkoston rakentamisen ja verkoston liittämisen alueen yrityksiin. Rakennettavaa ja muutettavaa riittää siis myös yrityksissä. Lisäksi yritykset sitoutuvat pitkäaikaiseen toimitussopimukseen Turku Energian kanssa, Peter Essen kertoo.