Turku Energia Sähköverkot Oy maakaapeloi suurjännitelinjan Pakkarista Patterinhakaan

13.6.2018

Turku Energia Sähköverkot Oy maakaapeloi suurjännitelinjan Pakkarista Patterinhakaan. Suurikokoinen sähkönjakeluratkaisu viedään maan alle pääasiassa Herttuankulman alueen ja Turku Energian tontin rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös muut pienemmät kaavahankkeet hyötyvät ratkaisusta. Maakaapelointihanke kestää kesäkuusta marraskuuhun. Alueen asukkaita tiedotetaan mahdollisista liikennejärjestelyistä sekä muista hankkeen aikaisista poikkeustilanteista erikseen.

Pakkarin sähköasemalta lähtevä 110 kilovoltin suurjännitelinja maakaapeloidaan noin puolentoista kilometrin matkalta Patterinhakaan asti. Reitin varrelta poistetaan sähköaseman pääteportaali sekä viisi 20–34 metriä korkeaa suurjännitelinjan pylvästä. Patterinhakaan pystytetään uusi päätepylväs, johon maakaapeloitu linja päätetään.

– Suurjännitelinjan vieminen maan alle on yleensä poikkeuksellista, koska se ei ole altis myrskytuhoille kuten pien- ja keskijännitejohdot. Suurjännitejohdon alle ja läheisyyteen ei voi kuitenkaan rakentaa, joten tällä hankkeella mahdollistamme uusien asuinalueiden toteuttamisen, kertoo rakennuttamispäällikkö Jukka Suopajärvi Turku Energia Sähköverkot Oy:stä.

Hanke käynnistyy kesäkuussa maanrakennustöillä Patterinhaassa. Maanrakennustyöt jatkuvat kesän yli arviolta lokakuuhun, minkä jälkeen aloitetaan suurjännitelinjan ilmajohtojen purkutyöt. Hanke valmistuu marraskuussa. Työn etenemistä ja hanketta koskevaa viestintää voi seurata verkkosivuillamme: www.turkuenergia.fi/hankkeet/pakkari-patterinhaka