Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat nousevat 1.4.2017 alkaen

16.2.2017

Turku Energia Sähköverkot Oy nostaa sähkön siirtohintoja keskimäärin kuusi prosenttia 1.4.2017 alkaen. Siirtohintojen korotuksen perusteena on Fingrid Oyj:n tekemä kantaverkkomaksujen korotus vuoden 2017 alussa sekä toimenpiteet sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hinnankorotuksen jälkeenkin Turku Energia Sähköverkot Oy kuuluu edelleen Suomen edullisimpien sähköverkkoyhtiöiden joukkoon.

Sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi edellyttävät toimenpiteitä Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä. Sähköverkkojen tulee täyttää sähkömarkkinalain vaatima toimitusvarmuusvelvoite vuoden 2028 loppuun mennessä.

- Kohdistamme toimenpiteet sähköverkon huoltoon- ja kunnossapitoon, säävarman verkon rakentamiseen kuten nykyisen ilmajohtoverkkomme korvaamiseen maakaapelilla sekä häiriöaikaa vähentävän automaation lisäämiseen. Noin kolmannes verkostamme on sään vaikutuksille alttiina olevaa ilmajohtoa. Tehostamme myös johtoalueiden vierimetsän hoitoa, mikä vähentää puiden kaatumisriskiä ilmajohtojen päälle. Jo tekemämme investoinnit näkyvät keskeytystilastoissamme. Viime vuosi oli meillä ennätyksellisen hyvä, toimitusvarmuus oli paremmalla tasolla kuin koskaan aiemmin, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari.

Fingrid Oyj korotti 1.1.2017 alkaen kantaverkkomaksujaan.

- Kantaverkkomaksun korotuksen myötä hankkimamme kantaverkkopalvelun kustannukset nousevat. Tämä on huomioitu osana nyt tehtävää siirtohintojen korotusta, Vaskikari kertoo.

Hinnankorotusten vaikutukset vaihtelevat asumis- ja lämmitysmuodon mukaan. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kilowattituntia vuodessa, sähkönsiirron kustannus nousee noin 10 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kilowattituntia, korotus on noin 25 euroa vuodessa.

Esimerkkilaskelmat hinnankorotusten vaikutuksista:

Kerrostalohuoneisto

Pientalo

Pientalo sähkölämmityksellä

Ei sähkökiuasta

Sähkökiuas, ei sähkölämmitystä

Huonekohtainen sähkölämmitys

Pääsulake 1 x 25 A

Pääsulake 3 x 25 A

Pääsulake 3 x 25 A

Sähkön käyttö 2000 kWh/vuosi

Sähkön käyttö 5000 kWh/vuosi

Sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi

Siirron vuosikustannus: 165,4 eur

Siirron vuosikustannus: 322 eur

Siirron vuosikustannus 997,2 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 175,4 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 332 eur

Vuosikustannus korotuksen jälkeen: 1022,4 eur

Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Sähköverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä ja sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua seurataan nelivuotisilla valvontajaksoilla.