Turku Energia Sähköverkot tarkistaa keski- ja suurjännitejohtoverkkonsa helikopterilennolla

13.9.2019

Helikopterilento tehdään syyskuussa viikon 38 aikana. Lennon tavoitteena on kartoittaa keskijännite- ja suurjännitelinjan kunto koko Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueelta. Lennon tuloksia hyödynnetään kunnostus- ja raivaussuunnitelmien teossa seuraaville kolmelle vuodelle. Tarkistettavaa verkkoa on yhteensä noin 300 kilometriä.

- Tavoitteenamme on edelleen parantaa toimitusvarmuuttamme.  Lentojen avulla pystymme kartoittamaan muun muassa ne kohdat, joissa puustoa on raivattava ilmajohtojen läheisyydestä sekä latvarakenteiden, pylväiden ja johtimien kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehokkaampia, kuin maasta käsin tehtävät tarkastukset, ja ne mahdollistavat komponenttien tarkastukset eri näkökulmasta, kuin jos tarkastus tehtäisi maasta käsin, kertoo Turku Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi.

Lento suoritetaan säävaraukset huomioiden kahden arkipäivän aikana viikolla 38. Tarkempi ajankohta tiedotetaan tarkemmin Turku Energian verkkosivuilla osoitteessa www.turkuenergia.fi.

Lentotarkastukset ja niihin liittyvät järjestelmät toteuttaa urakoitsijakumppanimme Comtiki Oy.