Turku Energian kaukolämmön hintakehitys jatkuu laskevana

20.9.2021

Turku Energian myymän kaukolämmön hintakehitys jatkuu laskevana. Hintakehitykseen vaikuttavat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehdyt investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantuminen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehty kehitystyö muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

Turku Energia on tehnyt määrätietoista siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia polttoaineita.

– Kaukolämmön laskevan hintakehityksen mahdollistaa ennen kaikkea Turun seudulla tehdyt investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon. Hiilineutraalin kaukolämmön mahdollistava perustuotanto on Turun seudulla jo valmiina ja isoimmat investoinnit on näin ollen tehty. Tämä näkyy nyt asiakkaillemme ympäristöystävällisenä ja kilpailukykyisenä kaukolämpönä, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Kaukolämmöstä oli vuoden 2020 loppuun mennessä tuotettu Turun seudulla jo 80 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä.

– Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kaukolämmön tuotantoon on Turun seudulla tehty viime vuosina sekä Turku Energian että Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) toimesta merkittäviä investointeja, joiden avulla voimme lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön. Luovumme kivihiilestä kaukolämmön perustuotannossa vuoden 2022 aikana, kun TSE luopuu kivihiilestä monipolttoainevoimalaitoksen eli nelosyksikön polttoaineena. Tutkimme myös ei-polttavan tuotannon vaihtoehtoja uusiutuvan tuotannon lisäämiseksi ja päästöjemme edelleen vähentämiseksi, Kuivanen jatkaa.

Tehdyt investoinnit näkyvät myös alueen ominaispäästökehityksessä. Lue päästöjen kehityksestä lisää aiemmin julkaistusta tiedotteestamme.

Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla. Kaukolämmön hinnasto.

Myös syyskuussa julkaistu Kiinteistöliiton indeksitaloselvitys osoittaa kaukolämmön hintakehityksen olevan Turun seudulla laskeva.

Lisätietoja:
Jari Kuivanen, Lämpö-yksikön johtaja, Turku Energia
Puh. 050 5573 261
jari.kuivanen@turkuenergia.fi