Turku Energian kaukolämmön hintakehitys laskeva

11.9.2020

Turku Energian myymän kaukolämmön hinta on ollut viimeisen vuoden aikana laskussa. Saman suuntauksen ennakoidaan jatkuvan tulevina vuosina. Hintakehitykseen vaikuttavat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehdyt investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantuminen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehty kehitystyö muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

Kaukolämmön tuotantoon Turun seudulla on tehty viime vuosina sekä Turku Energian että Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimesta merkittäviä investointeja, joiden avulla voidaan lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön.

− Turun seudulla on hiilineutraalin kaukolämmön mahdollistava perustuotanto jo valmiina. Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan olemme tehneet määrätietoista siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia polttoaineita. Näiden vuosien aikana tehdyt investoinnit mm. Naantalin monipolttoainelaitokseen ja sen yhteyteen rakennettuun savukaasulauhduttimeen, Kakolan lämpöpumppuihin, Luolavuoren pellettilaitokseen ja aikanaan Orikedon biolämpökeskukseen näkyvät nyt asiakkaillemme ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisenä kaukolämpönä, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Kaukolämmöstä on vuoden 2020 loppuun mennessä tuotettu Turun seudulla jo yli 70 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä ja vain 10 prosenttia polttoaineista on kivihiiltä. Turku Energian tavoitteena on luopua kivihiilestä perustuotannon osalta kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Tehdyt investoinnit näkyvät myös alueen ominaispäästökehityksessä.

− Tavoitteenamme on lisätä muihin kuin polttamiseen perustuvien energianlähteiden määrää tulevina vuosina entisestään mm. hukkalämpöjä hyödyntämällä ja esimerkiksi geotermistä energiaa hyödyntämällä. Uuden strategiamme mukaisesti keskitymme nostamaan asiakkaamme ja heidän tarpeensa keskiöön ja tarjoamaan heille kaukolämmön tai jäähdytyksen lisäksi täydellisen olosuhteen kotiin tai toimistolle, Kuivanen jatkaa.

Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla. Tulevan talvikauden hinta laski 1,7 % edelliskauden talvihintaan verrattuna. Myös Kiinteistöliiton torstaina 10.9.2020 julkaisema indeksitaloselvitys osoittaa kaukolämmön laskeneen hinnan edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöliiton Indeksitaloselvitys selvittää puolueettomasti kuntakohtaiset kiinteistökustannukset. https://varsinais-suomi.kiinteistoliitto.fi/media/5365/indeksitalo_2020_vs.pdf