Turku Energian kaukolämmön päästöt laskeneet haastavasta maailmantilanteesta huolimatta

pari ihmistä seisoo vierekkäin metsässä
13.2.2023

Turku Energian myymän kaukolämmön ominaispäästöt laskivat vuonna 2022 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna haastavasta maailmantilanteesta huolimatta. Kaukolämmön ominaispäästöt olivat 60 kg/kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden. Myös uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna ollen yhteensä 78 prosenttia (2021: 75 %).

Kuva: Turku Energian kaukolämmön ominaispäästöjen kehitys vuosien 2016-2022 aikana. Ominaispäästöt on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Kuntakohtaisia päästötietoja pääset tarkastelemaan päästölaskurista tarkemmin, linkki tiedotteen lopussa.


Laskevan ominaispäästökehityksen takana ovat kahden edellisen vuosikymmenen aikana toteutetut investoinnit uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun kaukolämpöön Turun seudulla. Turku Energian myymät jäähdytysratkaisut ovat jo päästöttömiä ja uusiutuvalla energialla tuotettuja.

"Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta pystyimme pienentämään kaukolämmön tuotannon päästöjämme ja lisäämään uusiutuvien energianlähteiden osuutta kaukolämmön tuotannossa. Jo vuosia sitten aloittamamme siirtymä fossiilisista uusiutuviin energianlähteisiin oli merkittävin tekijä tässä positiivisessa kehityksessä. Valitettavasti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan vaikutti kaukolämmön polttoaineiden saatavuuteen ja hintoihin, ja emme välttyneet hinnankorotuksilta. Tavoitteenamme on palata laskevalle hintakäyrälle heti kun tilanne sen mahdollistaa", sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Kaukolämpöä tuotettiin Turun seudulla viime vuonna biomassalla (50,4 %), lämpöpumpuilla ja hukkalämmöillä (26,3 %), kivihiilellä (14.6 %), öljyllä (3,4 %), turpeella (2,4 %), SRF:llä 1,9 %, asfalteenilla (0,7 %), kaatopaikkakaasulla (0,2 %) ja nestekaasulla (0,1 %).

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteisesti siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä.

Lisätietoa:

Kaukolämmön alkuperä

Turku Energian ominaispäästöt on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Tutustu laskuriin.

Turku Energian matka kohti hiilineutraalia Turkua 2029

Energiateollisuuden kaukolämpötilastot 2022