Valtion takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Info.
10.3.2023

Eduskunta on tehnyt 6.3.2023 päätöksen sähköhyvityksen maksamisesta. Hyvitys koskee kaikkia kuluttaja-asiakkaita, joiden marras-helmikuun sähköenergian käyttöpaikkakohtainen, kuukausittainen keskihinta on ollut yli 10 snt/kWh tai joilla on ollut Louna Tunti -sähkösopimus eli pörssisähkö vuoden 2022 marras-joulukuussa ja/tai vuoden 2023 tammikuussa. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta.

Sähköhyvitys maksetaan neljältä talvikuukaudelta (1.11.2022-31.1.2023) siten, että se on kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa. Pienin hyvitettävä summa on 5 euroa.

Sähköhyvitys maksetaan kahdessa erässä

Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti siihen oikeutetuille kuluttajille sähkön vähittäismyyjän sähköenergialaskuun tekemänä hyvityksenä kahdessa erässä. Voit olla oikeutettu molempiin hyvityseriin tai jompaankumpaan.

  • Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella huhtikuussa 2023 lähetettävässä sähkölaskussa, tai sen jälkeen ensimmäisessä lähetettävässä sähkölaskussa.

  • Sähköhyvityksen toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella seuraavassa sähkölaskussa. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvityksen hyvittää se vähittäismyyjä, joka on toimittanut sähkön asiakkaalle marras-tammikuussa. Jos asiakas on tuona aikana vaihtanut myyjää, sähköhyvitys maksetaan suhteutettuna voimassa olleeseen sopimusaikaan.

Jos sähköhyvitys on suurempi kuin sähköenergialaskun laskutettava summa, Turku Energia käyttää hyvityksen avoimiin erääntyneisiin saataviin tai siirrämme sen ennakkosuoritukseksi seuraavalle laskulle.

Lue kysymyksiä ja vastauksia sähköhyvityksestä