Kaikki toimitusvarmuuden puolesta

näkymä voimalinjoista ja puista kaukaa
13.6.2022

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on sitä, että pistorasiasta saa sähköä kaikissa tilanteissa ja jos katkoja tuleekin, ne ovat mahdollisimman lyhyitä. Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella sähkönjakelun toimitusvarmuus on huippuluokkaa, eikä se ole sattumaa.

Turku Energia Sähköverkot Oy (TESV) kuuluu maan toimitusvarmimpiin sähköyhtiöihin. Viime vuonna sen sähkön siirtoasiakasta kohti laskettu keskeytysaika oli vain 9 minuuttia 59 sekuntia, missä oli parannusta edellisvuoteen noin puolitoista minuuttia. Yhtiön toimitusvarmuusprosentti on huikeat 99,998. Eikä sähköstä silti tarvitse täällä maksaa enempää kuin muuallakaan, päinvastoin. TESV:n sähkön siirtohinnat kuuluvat maan edullisimpien joukkoon.

Keskeytysaika on keskiarvo. Kaksi kolmesta TESV:n asiakkaasta ei kokenut viime vuonna yhtään sähkökatkoa, mutta muutamien kohdalle on voinut sattua useitakin tunteja kestävä sähkönjakelun keskeytys. Jokainen minuutti ilman sähköä on pitkä aika, ja siksi TESV:n käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi joukkoineen pyrkii vielä parempaan.

- Sähkönjakelun toimitusvarmuuden merkitys on kasvanut, kun olemme yhteiskuntana tulleet yhä riippuvaisemmiksi sähköjärjestelmistä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on noin viiden minuutin keskeytysaika. Siihen pääsemiseksi panostamme jatkuvasti jakeluverkkomme parantamiseen ja ylläpitämiseen, hän kertoo.  

Sähköverkon osat, joita nyt uusitaan, ovat tyypillisesti noin 50 vuotta vanhoja. Vastaavasti nyt rakennettavan tai uusittavan jakeluverkon osan tulee kattaa sähkönsiirron tarpeet noin 50 vuoden päähän. Uudet ja uusittavat pien- ja keskijännitejohdot ja suuri osa suurjännitejohdoistakin ovat maakaapeleita. Ilmajohtoina rakennettavat suurjännitejohdot rakennetaan puuvarmoiksi.

- Vuoden 2011 Tapani-myrsky oli alalle iso herätys. Uuden sähkömarkkinalain mukaan myrskyn tai lumikuorman aiheuttamat sähkökatkot eivät saa siirtymäajan jälkeen olla taajamissa pidempiä kuin kuusi tuntia. Haja-asutusalueilla vaatimus on korkeintaan 36 tuntia. Noin pitkiä sähkökatkoja on harvoin, mutta niiden poistaminen kokonaan on haastava tavoite, Uurasjärvi toteaa. 

Vahva puu ei kaadu linjalle

TESV pyrkii vähentämään toimitusvarmuutta heikentävien vikojen määrää, vaikutusaluetta ja kestoa monin eri tavoin. Yhtiön koko sähköverkon kattava kunnossapito-ohjelma tähtää siihen, että piilevät viat havaitaan jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Myös sähkölinjojen tarkastuskierrokset ja ennalta ehkäisevät raivaustyöt ovat tärkeitä.

- Viime vuonna saimme päätökseen vierimetsänhoitohankkeen, jossa teimme yhteistyössä maanomistajien kanssa harvennushakkuita sähkölinjojen reunavyöhykkeillä. Kun hennot puut kaadetaan pois, jäljelle jäävät kasvavat vahvemmiksi eivätkä kaadu niin helposti myrskyssä. Harventaminen on myös metsänhoidollisesti järkevää, Uurasjärvi jatkaa.

Kaikki TESV:n avojohdot lennettiin vuonna 2019 läpi helikopterilla ja valokuvattiin. Kuvien avulla pystytään laskemaan, mitkä puut osuisivat kaatuessaan sähkölinjan päälle. Näin metsurit osataan lähettää paikkoihin, joissa puiden kaatamisesta on eniten hyötyä. Helikopterista voidaan myös karsia puiden oksia, joihin on maasta vaikea päästä käsiksi. Oksien kasvua ohjataan näin poispäin johdoista.

- Viime myrskyssä keskijänniteverkossamme ei ollut yhtään vikaa, vaikka monella muulla yhtiöllä oli. Vaikea sanoa, osuiko tuuli vain vähemmän pahasti alueellemme, mutta itse uskon, että toimillamme on ollut vaikutusta hyvään toimitusvarmuuteen, Uurasjärvi sanoo.

Kopteri pörrää sähkölinjojen yllä uudelleen alkavana kesänä. Puuthan kasvavat joka vuosi, joten tiedot raivaustarpeesta on syytä päivittää. Linjoja tarkastetaan edelleen myös jalan, mutta puiden latvat ja muuntajien kannet näkyvät kopteriin paremmin kuin kävelijälle. Kierros vie kopterilta päivän tai pari.

Keskijänniteverkon vioista valtaosa liittyy myrskyihin tai muuten ilmastoon. Kaupunkialueilla sähköverkko kulkee pääosin maan alla suojassa säältä, mutta myös siitä pidetään huolta suunnitelmallisesti. Kunnossapito-ohjelma kattaa kaikki verkon komponentit. Ellei näin tehdä, vikoja ilmenee väistämättä, kun osat ikääntyvät.

Kaksi asentajaa passissa

TESV:n käyttökeskus valvoo sähköverkkoa 24/7. Viat tulevat usein päivystäjien tietoon automaation kautta ja niiden sijainti pystytään paikantamaan varsin tarkasti. Ilmoitussoitto päivystysnumeroon esimerkiksi sähköjohdon päälle kaatuneesta puusta on kuitenkin tärkeä, koska se nopeuttaa vian löytämistä ja korjaamista sekä sähköjen palauttamista käyttäjille. 

- Meillä on jatkuvasti vähintään kaksi asentajaa passissa. Seuraamme sääennusteita tarkasti ja säädämme varautumista matalalla kynnyksellä. Kun iso myrsky on osumassa kohdalle, kutsumme lisää varallaolijoita töihin, mutta tavallisesti kaksi asentajaa riittää hyvin, Uurasjärvi kertoo.

Vianhoito kuuluu Turku Energian Verkostotekniikan asentajaporukalle, jota Uurasjärvi kiittää nopeista lähdöistä ja neuvokkaasta toiminnasta. Kaupungissa osa muuntamoista on kiinteistöissä, joihin pääsy voi olla hankalaa. Avaimia ja kulkulupia pyritään hankkimaan etukäteen, mutta välillä joudutaan silti odottamaan vartijoiden saapumista. Ja kello käy.

- Tyypillinen vikatilanne kaupunkialueella on sellainen, että kaivinkone osuu keskijännitekaapeliin. Tämä laukaisee sähköasemalla katkaisijan, joka vie sähköt esimerkiksi 1 500 asukkaalta. Jos työmaalta soitetaan heti ja paikka kerrotaan tarkasti, valtaosalle asukkaista pystytään kytkemään sähköt 15-20 minuutissa. Vikaantunut kaapeli irrotetaan sähköverkosta ja sähkö ohjataan kulkemaan uutta reittiä. Vian korjaaminen saattaa tapahtua vasta seuraavana päivänä, mutta sähköt on silloin jo kaikilla, Uurasjärvi kertoo. 

Kaukokäyttö auttaa

Maaseudulla voi sattua, että metsuri kaataa vahingossa puun ilmassa kulkevan sähköjohdon päälle. Suurelle osalle asukkaista pystytään palauttamaan sähkö melkein heti ilmoituksen jälkeen, mutta vikaantuneen välin irrottaminen sähköverkosta voi jättää esimerkiksi 20 asiakasta ilman sähköä noin 1,5 tunniksi. Tämä aika kuluu siihen, että puu poistetaan turvallisesti. Tapauskohtainen vaihtelu on Uurasjärven mukaan kuitenkin suurta. 

- Jos varayhteyksiä ei ole käytettävissä tai puu on kaatunut omia aikojaan ja sitä joudutan etsimään, aikaa voi kulua enemmän. Kaukokäytöstä on meille paljon apua myös näissä tilanteissa. Useimpia kytkentöjä ei tarvitse mennä tekemään paikalle, vaan sähköt voidaan siirtää uudelle reitille kaukokäytön avulla, hän kertoo.

- Kehitämme vianpaikannukseen liittyvää automaatiota koko ajan. Tarkan paikannuksen avulla voimme lähettää työryhmät heti oikeille paikoille ja sähköt saadaan palautettua nopeammin, hän jatkaa.