Kestävää energiaa tuulesta

Ilmakuva tuuliturbiinista keskellä metsää
28.8.2023

Tuulivoiman osuus energiantuotannosta kasvaa kovaa vauhtia. Turku Energian myymästä sähköstä jopa 27 prosenttia tuotetaan tuulivoimalla vuonna 2030.

Vuonna 2022 tuulivoimalla katettiin noin 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman osuus kotimaisesta sähköntuotannosta oli lähes 17 prosenttia. Muutos on huima verrattuna kymmenen vuoden takaiseen, sillä vuonna 2012 vastaava osuus oli vain 0,7 prosenttia. 

Tuulivoiman osuus Turku Energian myymästä sähköstä vuonna 2022 oli 18,4 prosenttia, ostot ja osakkuusyhtiöt yhteenlaskettuna. Merkittävin osa Turku Energian tuulivoimasta tulee Suomen Hyötytuuli Oy:ltä, jonka osakas Turku Energia on.

- Turku Energian Hyötytuulen kautta saatu tuulivoiman tuotanto vuonna 2022 vastaa 5 500 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta, Turku Energian riskienhallinnan asiantuntija Ville Kuusisto sanoo. 

Hyötytuulen ohella Turku Energialla on kahdenkeskisiä sopimuksia yksityisten tuulivoimatuottajien kanssa. Yhtiö ostaa esimerkiksi Högsåran tuulivoimapuiston tuotannon kokonaisuudessaan.

- Ostamme tuulivoimaa myös muualta Suomesta, kuten yksityisiltä tuottajilta Etelä-Pohjanmaalta, Kuusisto kertoo.

Lisää kapasiteettia edullisesti

Nykyään tuulivoima on edullisin tapa lisätä uutta sähköntuotantokapasiteettia. Tuulivoiman tärkeimmät positiiviset ympäristövaikutukset ovat energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen, sillä polttoainevapaana sähköntuotantotapana siitä ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. 

- Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10-11 grammaa kilowattituntia kohti ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoimaloiden rakentamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Tuulivoima on myös osaltaan mahdollistamassa yhteiskunnan hiilijalanjäljen pienentämistä, sillä lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden muuttaminen hiilidioksidivapaaksi onnistuu tämänhetkisen tiedon valossa parhaiten sähköistämällä, Kuusisto toteaa.

Merkittävä työllistävä vaikutus

Tuulivoiman positiiviset vaikutukset ovat paitsi ekologisia myös taloudellisia. Se työllistää Euroopan laajuisesti satoja tuhansia ja globaalisti yli miljoona ihmistä. Suomessa tuulivoima tarjoaa työtä jo tuhansille suomalaisille. 

- Vuonna 2019 valmistuneen selvityksen mukaan Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennettu tuulivoimakapasiteetti tarjoaa kaksikymmentävuotisen elinkaarensa aikana työtä suomalaisille 55 800 henkilötyövuoden verran. Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta, ja kerrannaisvaikutukset tuovat työtä reilun 53 000 henkilötyövuoden edestä, Kuusisto valottaa. 

Investoinnit kotimaisiin tuulivoimahankkeisiin lisäävät kuntien elinvoimaa ympäri Suomen. 

- Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, joten useat suomalaiset kunnat hyötyvät tuulivoiman miljoonainvestoinneista. Hankkeet tuovat kuntiin muun muassa työpaikkoja, kiinteistötuloveroja ja maanvuokratuottoja, Kuusisto sanoo.

Jopa 27 prosenttia tuulivoimalla

Tulevina vuosina sähköntuotannosta yhä suurempi osuus katetaan tuulivoimalla. Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan Suomen vuotuinen tuulivoimatuotanto on jopa 30 terawattituntia vuonna 2030, mikäli tuulivoimarakentaminen etenee suunnitellusti. 

On arvioitu, että vuonna 2030 maailmanlaajuinen tuulivoimakapasiteetti voi yltää 1 676 gigawattiin, jolloin koko maailman sähköntarpeesta voitaisiin parhaimmillaan kattaa tuulivoimalla 20 prosenttia. 

- Turku Energian hankkima tuulisähkö yltänee 450 gigawattituntiin vuonna 2030, jos kaikki suunnitellut investoinnit toteutuvat. Se tarkoittaa, että myymästämme sähköstä 27 prosenttia tulee olemaan tuulivoimalla tuotettua, Kuusisto arvioi.