Normaalia kuivempi ja kylmempi sääennuste nostaa sähkön hintaa

lehti makaa maassa tuuliturbiinin edessä
25.10.2023

Lokakuun normaalia kylmempi sää ei nostanut sähkön hintoja lähellekään elokuun hintatasoa. Tällä hetkellä sähköntuotantoa on hyvin saatavilla ja maakaasuvarastojen täyttöaste on varsin hyvä, mikä lupaa hyvää talven kannalta.

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Sähkön tuntihinnat kävivät korkeimmalla tasolla elokuussa, jolloin tuntitason verollinen spot-hinta kipusi hetkellisesti 68 senttiin kilowattitunnilta. Tätä poikkeusta lukuun sähkön hinta pysynyt maltillisena eli spot-hinta on liikkunut 4,0 - 5,5 snt/kWh välillä kuukausitasolla.

Spot-hintakehitys

Suomen spot-hinnan kehitys heinäkuusta 2022 alkaen. Marraskuun 2023 keskihinta laskettu 8.11. asti. Data: SKM Syspower, 8.11.2023

Hintapiikin syntyyn vaikutti sekä Suomen ja Ruotsin välisen pohjoisen sähkönsiirtoyhteyden keskeytys sekä samanaikainen häiriö Olkiluodon 2-yksikön generaattorin jäähdytysjärjestelmässä. Näiden poikkeusten lisäksi myös tuulituotanto oli käytännössä nollatasossa, mikä ei helpottanut tilannetta.

Lokakuun normaalia kylmempi sää ei nostanut sähkön hintoja lähellekään elokuun hintatasoa. Syksyn runsaat sateet Pohjoismaissa ovat täyttäneet Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin vesivoimaloiden altaita, mikä on osaltaan hillinnyt sähkön hinnan nousua. Sähköntuotantoa on tällä hetkellä hyvin saatavilla, ja yhdistetyt sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset ovat myös valmiudessa nostamaan tuotantotehoa lämmityskauden aikana. Tämän lisäksi eurooppalaisten maakaasuvarastojen täyttöaste on tällä hetkellä varsin hyvä. Nämä kaikki lupaavat hyvää talven kannalta.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintojen kehitys

Sähkön tukkumarkkinassa (johdannaishinnoissa) hinta on ollut laskusuunnassa koko alkuvuoden. Kesäkuuhun asti kehitys oli suhteellisen tasaista, mutta juhannuksen jälkeen johdannaismarkkinan hinta teki selkeän laskun. Tämä on heijastunut myös kuluttajien suosimien kiinteähintaisten sähkösopimusten tarjonnassa.

Lokakuun normaalia kylmempi ja kuivempi säätila heijastui suoraan sähkön johdannaishintoihin. Ennusteet näyttivät kylmää säätä kuunvaihteen jälkeen, mikä nosti ensi vuoden (YR 24) hinnan lähemmäs toukokuun hintanoteerauksia. Tällä hetkellä säätila näyttäisi palautuvan lähemmäs ajankohtaan normaaleja lämpötiloja ja vesisateita.

Markkinamuutokset näkyvät selkeimmin tulevan vuoden hinnassa eli siinä, missä kesällä hintaa arvioitiin noin 45 €/MWh -tasoon, hinta onkin nyt n. 53 €/MWh. Tukkumarkkinat hinnoittelevat tällä hetkellä tulevaa talvea noin 80 €/MWh hintatasoon, mikä vastaa 9,9 snt/kWh-hintaa.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) vuosituotteille 2024-2026. Data: SKM Syspower, 8.11.2023

 

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

€/MWh: Sähkön hintayksikkö, jolla tukkumarkkinalla käydään kauppaa. Kuluttajamyynnissä käytetään sen kerrannaisyksikköä snt/kWh (10 €/MWh on 1 snt/kWh).

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin (koko Nord Pool -alueen keskiarvohinnan) välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.