Päästötön sähkö vie Paraisten kaupunkia kohti kestävää tulevaisuutta

mies ja nainen seisovat vierekkäin
1.12.2022

Paraisten kaupunki on profiloitunut luonnon ja ympäristön puolestapuhujana. Kumppanuus Turku Energian kanssa sekä sataprosenttisesti ekologinen sähkö ovat olennainen osa kaupungin kestävän kehityksen strategiaa.

Paraisten kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kestävä kehitys on yksi neljästä pääteemasta kaupungin strategiassa.

–  Loppuvuoden aikana julkaistava ilmasto- ja ympäristöohjelmamme antaa suuntaviivat päästöttömän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Kestävä kehitys on tavaramerkkimme ja myös tulevaisuutemme edellytys, sillä olemme saaristokaupunki, jolle luonto ja meren läheisyys ovat vetovoimatekijöitä, sanoo Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén.

Yksi Paraisten kestävistä valinnoista on Turku Energian Ekotakuu Sähkö -palvelu, jonka myötä kaupungin käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä keväästä 2021 lähtien. Uusiutuvaa energiaa käytetään kaikissa kaupungin kohteissa, ja esimerkiksi kaupungin kiinteistöjä on noin 100 000 neliön edestä. Niiden ylläpito vie ison osan käytettävästä sähköstä.

Kumppanuus tukee kestävää kehitystä

Tulevaisuuden energianäkymät edellyttävät kestäviin energiamuotoihin panostamista, ja Paraisilla vihreitä valintoja on tehty ennakoiden. Päästöttömän sähkön ohella kaupungissa panostetaan muun muassa ekologiseen kaukolämpöön.

– Nopeasti muuttunut energiatilanne ei ole edellyttänyt meiltä korjausliikkeitä uusiutuvien energialähteiden suhteen. Luonnollisesti Parainen on kuitenkin mukana energiatalkoissa, ja pyrimme kehittämään ympäristövastuullisuuttamme koko ajan. Meillä on esimerkiksi paljon teollisuutta, joka on tärkeä työllistäjä, mutta samalla synnyttää päästöjä. Alalla tehdään kuitenkin koko ajan kovasti töitä päästöjen pienentämiseksi, Nygrén kertoo.

Hän näkee tärkeänä asiana sen, että energiakumppanuus tukee kaupungin tavoitteita myös pitkällä aikavälillä.

– Paraisten kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma sekä kaupunkistrategia ovat linjassa myös Varsinais-Suomen ilmastotiekartan ja Hiilineutraali Suomi 2035 -hankkeen kanssa, joten päästöttömän sähkön hankinnassa on kyse kauaskatseisesta kumppanuudesta Turku Energian kanssa, Nygrén toteaa.

Monipuolista energiayhteistyötä

Paraisilla ollaan oltu tyytyväisiä kumppanuuteen Turku Energian kanssa.

– Turku Energia pystyy vastaamaan niin hinta- kuin laatukriteereihimme, ja yhteistyömme on ollut sujuvaa ja mutkatonta. On ollut hienoa huomata Turku Energian aktiivisuus ja aloitteellisuus energia-asioiden edistämisessä. Olemme yhdessä kartoittaneet erilaisia kestäviä energiaratkaisuja, ja samansuuntaiset tavoitteemme ja arvomme ovat tärkeä perusta kestävälle energiakehitykselle, Nygrén sanoo.

Turku Energian avainasiakaspäällikkö Laura Vihavainen näkee monia mahdollisuuksia myös syvemmälle kumppanuudelle.

– Olemme iloisia, että pääsimme Paraisten kaupungin kanssa yhteistyöhön sähkösopimuksen kilpailutuksen myötä. On ollut hieno nähdä, miten päämäärätietoista vastuullisuustyötä kaupunki on tehnyt jo useiden vuosien ajan, aivan kuten mekin. Läheinen sijaintimme mahdollistaa myös laaja-alaisemman energiakumppanuuden rakentamisen, Vihavainen sanoo.

Turku Energian Ekotakuu Sähkö -palvelu varmistaa, että käyttämäsi sähkö on ympäristöystävällistä, sillä se tuotetaan automaattisesti sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla.