Sähköauton latauspiste taloyhtiöön - Näin hankit sen helposti

Sähköauto latauksessa.
15.2.2021

Sähköauton latauspisteen hankinta on nyt ajankohtainen aihe taloyhtiöille ja yrityksille. Suunnitelmia vauhdittaa paitsi sähköautojen suosio, tästä keväästä alkaen myös laki, joka velvoittaa taloyhtiöitä lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia. Turku Energialta saat taloyhtiöösi helposti sekä latausvalmiudet että latausasemat – kartoituksesta toteutukseen ja älykkääseen latauspalveluun.

Sähköajoneuvon latauspiste on jo nyt taloyhtiölle asunnon arvoa nostava myyntivaltti. Lähivuosina sähköautot ja niiden myötä latauspisteet yleistyvät katukuvassa ja kotipihoilla entisestään Suomen hiilineutraaliustavoitteiden ja liikennepäästörajoitusten vuoksi.

Keväästä 2021 alkaen EU:n uusi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että kaikille uusille ja laajasti korjattaville pysäköintialueille asennetaan sähköajoneuvojen latauspistevalmius. Jos asuinrakennuksella on yli neljä pysäköintipaikkaa, valmius on oltava niissä kaikissa. Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen on taloyhtiön tai rakennuksen tai pysäköintipaikkojen omistajan päätettävissä.

Velvoite lisätä latausmahdollisuuksia koskee rakennushankkeita, joiden lupahakemukset ovat vireillä 11.3.2021 alkaen. Se koskee myös esimerkiksi sairaaloita, kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia rakennuksia, joilla on yli kymmenen pysäköintipaikkaa. Niiden latauspisteiden ja -valmiuksien määrä porrastuu pysäköintipaikkojen mukaan.

Älykkäät sähköauton latausratkaisut taloyhtiöille – joka tarpeeseen

Omalla latauspisteellä sähköautosta saa irti täyden hyödyn, ja mahdollisuus ladata sähköajoneuvoa omalla autopaikalla nostaa merkittävästi asunnon arvoa sähköautoilijoiden asunnonostopäätöksissä. Turku Energialta saat taloyhtiöösi helposti saman katon alta koko paketin: Latausratkaisuihimme sisältyvät kiinteistön sähkötekniikan latauskartoitus, sähkösuunnittelu, latausvalmiuksien ja latauspisteiden toimitus ja asennus sekä jatkuva latauspalvelu, joka hoitaa automaattisesti muun muassa energian laskutuksen ja dynaamisen kuormanhallinnan.

Sähköauton latausvalmius on yksinkertaisimmillaan putkitus tai kaapelireitin rakennus pysäköintipaikoille, jotta latauspisteille voidaan vetää kaapelit. Laajimmillaan se on jokaisen autopaikan kaapelointi, jotta niihin voidaan asentaa latausasema. Suosittelemme taloyhtiötä tilaamaan aluksi kartoituspalvelun, jonka perusteella selvitetään, mitä halutaan ja mitä kannattaa tehdä sekä mitä kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä mahdollistaa.

Yksittäinen sähköauton latausasema on helppo asentaa, ja kiinteistön olemassa oleva sähköjärjestelmä saattaa riittää matalatehoisen latausaseman asennukseen. Sähköasennuksena latauspisteen rakentaminen on samankaltainen kuin minkä tahansa muun kodin kiinteän sähkölaitteen, kuten uunin tai 11 kW:n kiukaan asennus. Valtuutettu sähköasentaja tuo sopivan kaapelin ja kytkee laitteen.

Sähköautojen latauslaitteissa on oltava vikavirtasuojaus ja tasasähkön vuotovirran mittaus tai vaihtoehtoisesti B-tyypin vikavirtasuojaus. Turku Energian latausratkaisu sisältää kaiken tarvittavan, kunhan käytettävissä on vapaa sulakepaikka. Kuormituksen kokoluokka on sama kuin voimavirtapistorasiasta otetulla sähköllä.

Taloyhtiöiden on kannattavampaa rakentaa useita pienitehoisia latauspisteitä yhden suuritehoisen, yhteiskäytössä olevan paikan sijaan. Laajemmissa toteutuksissa yksittäisen autopaikan latausratkaisun kokonaiskustannukset ovat noin 1500–3000 euroa. Turku Energialta voi hankkia sähköajoneuvojen latauspisteet myös rahoituksella.

Lisäksi taloyhtiöt ja yritykset voivat saada latausinfran hankintoihin Aran avustusta, kun taloyhtiöön asennetaan valmiudet vähintään viiteen latauspisteeseen. Aran tukea voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Sähköautojen etäohjattava latauspalvelu vastaa taloyhtiön tulevaisuuden tarpeisiin

Laajemmissa sähköajoneuvojen latausjärjestelmissä on suositeltavaa käyttää älykästä, etäohjattavaa latauspalvelua. Niiden avulla on mahdollista välttää ylisuuria investointeja kiinteistön sähkötekniikkaan. Järjestelmän dynaamisella kuormanohjauksella vältytään yli- ja alikapasiteetilta ja varmistetaan tasapuolinen latausmahdollisuus kaikille asukkaille.

Selkeintä on keskittyä yhteen latauslaitteiden taustajärjestelmään. Esimerkiksi Turku Energian laitetoimittajan Harju Elekterin (entinen Satmatic) etähallittavien latauslaitteiden taustapalveluna on taloyhtiömaailmaan erittäin hyvin soveltuva eParking-järjestelmä. Palvelun avulla voidaan etäohjata sähköautojen latausta ja lämmitystä sekä käyttäjä- tai laitekohtaista sähköenergian kulutuksen mittausta. Taustajärjestelmä pystyy hoitamaan energian laskutuksen lisäksi paikkavastikkeiden tai -vuokrien keräämisen, paikkalupien ja latauslaitteiden etähallinnan, kadunvarsipysäköinnin maksut sekä latausten tehoja säätävän, dynaamisen kuormanohjauksen.

Sähköautojen älykäs latauspalvelu on helpointa ottaa käyttöön heti alussa. Tällä vastataan tulevaisuuden kasvaviin lataustarpeisiin ja voidaan välttyä laitteiston uusimiselta myöhemmin, kun latauspisteiden määrä taloyhtiössä lisääntyy.

Taloyhtiöille tukea sähköautojen latausinfraan ja latauslaitteisiin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää yhteisöille avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, kuten taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt, sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Edellytyksenä tuelle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle.

Avustuksen suuruus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 euroa. Avustuksen voi saada 50 prosentin suuruisena, jos vähintään puolella paikoista voi ladata vähintään 11 kW:n teholla. Tukea voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Sen piiriin kuuluvat vain jo kokonaan yhtiön omistuksessa olevat latauslaitteet, eivät esimerkiksi kuukausimaksulliset vuokrauspalvelut.

Tehokas ja turvallinen sähköauton latausjärjestelmä taloyhtiöön

Taloyhtiön sähköautoilevat asukkaat saavat täyssähköautostaan tai ladattavasta hybridistään täyden hyödyn, kun myös omalla pysäköintipaikalla on auton latauspiste. Sähköajoneuvon latausmahdollisuus omalla autopaikalla on taloyhtiölle myyntivaltti, joka nostaa merkittävästi asuntojen arvoa sähköautoilijoiden tehdessä asunnonhankintapäätöksiä.

Auton lataaminen kotipihalla on helppoa. Pääsääntöisesti, kun sähköauton jättää yöksi lataukseen, akku on täynnä aamulla ajamaan lähtiessä. Latausaika vaihtelee ulkolämpötilan, akuston kapasiteetin, varaustilan ja lataustehon mukaan. Ladattavien ajoneuvojen akkuja on ladattavien hybridien 6 kWh:n akuista täyssähköautojen 100 kWh:n akkuihin. Sähköauton akuston latautuminen kestää lataustavasta riippuen 15 minuutin pikalatauksesta yli 12 tuntiin. Yhden yön kotilatauksella, hitaimmillaankin, ajaa noin 100 kilometriä. Nopeimmillaan täyssähköauto pystyy lataamaan 100 kilometrin ajot alle kahdessa tunnissa.

Sähköauton keskinopea, ”normaali” lataus on latausteholtaan 3,6 kW–22 kW. Suosittelemme taloyhtiöille asennettavaksi 11 tai 22 kW:n latauslaitteita, joissa on dynaaminen kuormanohjaus. Ne riittävät täyssähköautonkin lataukseen mielekkäästi. Dynaamisella kuormanohjauksella varustettu latausjärjestelmä tasoittaa lataushuippuja ja mahdollistaa sen, että tehokapasiteettia vapautuu joustavasti tarpeen ja tilanteen mukaan kaikille käyttäjille. Kahden kW:n tehomitoitus yhtä autopaikkaa kohden on riittävä.

Auton pikalataus on latausteholtaan 50 kW–350 kW. Se toimii tasavirralla ja syöttää sähköä suoraan akkuun, kun keskinopeassa latauksessa auton tulee itse muuntaa vaihtovirta tasavirraksi. Tasavirralla ladatessa ko. vaihe voidaan ohittaa ja siten akkua voidaan ladata nopeammin. Emme tällä hetkellä suosittele sähköautojen pikalatausta taloyhtiöille niiden vaatiman suuren sähkötehon ja vielä toistaiseksi korkeiden kustannusten vuoksi.

Kotilataus on myös turvallista. Turku Energian autonlatauslaitteet toimittaa suomalainen Harju Elekter (entinen Satmatic Oy), ja niillä on 12 kuukauden takuu. Eurooppalaista standardia oleva pistoketyyppi 2 (type 2) on varma ja sähköturvallinen valinta, ja se on tarkoitettu vain auton lataukseen.

Lämmityspistorasiasta ladattaessa latausteho tulee rajata 1,8 kW:iin, koska kotitalouspistorasiaa ei ole suunniteltu autojen lataukseen.

Sähköauton lataus taloyhtiössä edullisesti ja ekologisesti

Kotilatauspisteen tuoman käytännön helppouden lisäksi oma sähköauton latausasema on taloyhtiön asukkaalle yleensä myös edullisempi vaihtoehto kuin julkisten latausasemien käyttö. Ympäristö kiittää, kun sähköauton akkuun lataa sataprosenttisesti vihreää energiaa, ja se on myös edullisempaa kuin tankin täyttäminen moottoripolttoaineella. Sähköajoneuvo kompensoi tuotantopäästönsäkin jo muutamassa vuodessa.

Tavanomaiselle ladattavalle autolle (kulutus 20 kWh/100 km) 100 kilometrin ajomatkan lataaminen maksaa kotilatauspisteestä noin 3 euroa (15 senttiä/kWh). Bensiiniautolla summa on noin 8,40 euroa (1,40 euroa/litra, 6 litraa/100 km).

Kun täyssähköautoa tai ladattavaa hybridiautoa lataa taloyhtiön pysäköintialueella, sähkö tulee pääsääntöisesti taloyhtiön kiinteistösähkökeskuksesta, kuten myös lämmityssähköt. Auton lataaja kuluttaa siis taloyhtiön sähköä, jonka hän maksaa takaisin taloyhtiölle. Sähköauton latauksessa energiaa kuluu niin paljon, että on mielekästä pitää kustannusperusteena kulutettuja kilowattitunteja. Esimerkiksi ladattavalla hybridillä päivittäin kotona ladattaessa sähköä kuluu auton lataamiseen noin 150–300 kWh kuukaudessa, riippuen akun koosta ja latausinnokkuudesta. Turku Energian käyttämä eParking-järjestelmä hoitaa energian laskutuksen automaattisesti. Se mahdollistaa myös paikkavastikkeiden tai -vuokrien keräämisen.

Jos taloyhtiöllä on oma aurinkovoimala, myös sen tuottamaa sähköä voi hyödyntää autojen käyttövoimana. Vuoden 2021 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä asunto-osakeyhtiö ja sen osakkaat voivat myös perustaa paikallisen energiayhteisön, joka rinnastuu pientuottajiin.

Sähköautojen julkiset latausasemat

Julkisessa käytössä olevien latausasemien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Oman tai taloyhtiön sähköauton latauspisteen käyttö on yleensä edullisempi vaihtoehto kuin julkisten latausasemien käyttö.

Sähköautojen yleisten latauspalveluiden hinnoittelu on kirjavaa: jokainen toimija voi hinnoitella sähkönsä kuten haluaa. Tällä hetkellä yleisiä julkisten latausasemien maksuperusteita ovat kilowattitunti- ja aikaperusteinen hinnoittelu sekä niiden yhdistelmä. Sähköauton latauksen hinta määräytyy siten pitkälti oman auton kyvystä ottaa latausta vastaan. Maksutontakin latausta saattaa vielä olla liikenteessä, mutta se on vähentynyt radikaalisti viime vuosina.

Julkisten latausasemien käyttäjiltä edellytetään usein käyttäjätunnistusta RFID-kortin tai älypuhelimen avulla. Käytännössä jokaisella palveluntarjoajalla on oma taustajärjestelmänsä ja sovelluksensa, jonka avulla sähköauton lataus tien päällä maksetaan.

Yleisiä latauspisteitä on muun muassa huoltoasemilla, ostoskeskuksissa ja parkkipaikoilla. Myös Turku Energialla on julkisia sähköautojen latausasemia Turussa, esimerkiksi uudessa Toriparkissa on noin 20 Turku Energian latauspistettä. Ne toimivat Virran taustapalvelussa, kuten Turku Energian muutkin julkiset latauslaitteet.

Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian julkisten latausasemien sijainnit pistoketyypeittäin voi tarkistaa osoitteessa latauskartta.fi.