Sähkön hintakehitys on arvoitus

mies pitelee tablettia käsissään
18.8.2022

Miksi sähkö on nyt niin kallista ja miltä tuleva talvi näyttää, Turku Energian riskienhallinnan asiantuntija Ville Kuusisto?

Kuinka kallista sähkö on nyt? (5.8.2022)

Nyt ollaan historiallisen kovissa hinnoissa. Sähkön spot-hinta on tuntitasolla ollut elokuun alussa ilman veroja jopa 47,25 snt/kWh, kun viime vuoden kesäkuun keskihinta oli 5,6 senttiä/kW. Hinta on siis vuodessa tuntitasolla kymmenkertaistunut. Sähkön hinta kuitenkin elää koko ajan.

Miksi sähkö on nyt niin kallista?

Tämä johtuu maailmanpoliittisesta tilanteesta. Tämä näkyy erityisesti sähköntuotannon polttoaineiden, kuten maakaasun hinnassa.

Miten sähkön hinta määräytyy?

Me ostamme sähköä pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä. Nord Pool on raaka-ainepörssi eli siellä käydään kauppaa arvopapereiden sijasta sähköllä.

Sähkön hinta määrittyy Nord Poolin Spot-markkinoilla. Sähkön tuottajat ja sähkön vähittäismyyjät tekevät siellä joka aamupäivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Tarjousten perusteella Nord Pool laskee seuraavan päivän hinnan kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Osana sähkömarkkinoita ovat myös johdannaismarkkinat, jotka toimivat Nasdaqissa. Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa futuureilla, joiden mukaan hintaa voidaan kiinnittää etukäteen tulevaisuuteen. Sähkönmyyjä joutuu ennustamaan sähkön hinnan kehitystä, sillä monien asiakkaiden sähkösopimukset ovat määräaikaisia. Sähkönmyyjällä on johdannaishinnan lisäksi mukana hinnoittelussa myös muita komponentteja, joita se joutuu ennustamaan ja jotka hinnoitellaan mukaan sähkön hintaan. Futuurikaupassa kiinnitetään hinta johonkin hintatasoon vuosia etukäteen – myyjä toisin sanoen hinnoittelee hintaan sisälle riskin.

Kuinka paljon Suomessa ostamme sähköä ulkomailta?

Karkeasti ottaen ostamme tällä hetkellä noin viidesosan sähköstä ulkomailta. Suurin osa tuontisähköstä on vesivoimaa Ruotsista ja Norjasta. Suomi ei ole ollut vuosikymmeniin energiaomavarainen, vaan sähköä on tuotu ulkomailta, erityisesti talvella.

Miten sähkön hintaan vaikuttaa se, ettei Venäjältä enää tuoda sähköä?

Vuonna 2021 Suomi toi kaikesta sähköstään noin kymmenen prosenttia Venäjältä. Sähköjärjestelmän toiminnan takia tämä ei ole ollut katastrofi – hintatasoon se on tehnyt toki isoja muutoksia, sillä Venäjältä tuotu sähkö oli hyvin edullista.

Miltä syksyn ja tulevan talven tilanne vaikuttaa?

Siitä ei voi sanoa varmuudella yhtään mitään. Sähkön hinnan poukkoilun takia hinnat tulevat olemaan ensi talvena korkealla.

Mitkä tekijät vaikuttavat tulevana talvena sähkön hintaan?

Erityisesti siihen vaikuttaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käynnistyminen. Tällä hetkellä on kaavailtu, että säännöllinen sähköntuotanto käynnistyisi laitoksessa joulukuussa ja testiajoja tehdään pitkin syksyä. Jos näin käy, se on erittäin hyvä asia sähkönhinnan kehitykselle. Olkiluoto 3 paikkaa tuontisähköä ja sillä on  tuotannon käynnistyessä sähkönhintaan madaltava vaikutus.

Miten tilanne heijastuu asiakkaisiinne?

Valtaosalla asiakkaistamme on 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset, jolloin sähkönhinta pysyy samana koko sopimuskauden. Nyt kun markkinahinta on noussut, uudet sopimukset ovat valitettavasti kalliimmalla tasolla.

Miten neuvoisit tässä tilanteessa olevia asiakkaita?

24 kuukauden sopimuksella tietää, mitä sähkö maksaa sopimuskaudella. Jos ei halua kuitenkaan sitoutua kiinteähintaiseen sopimukseen niin pitkäksi aikaa, voi toki myös valita toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen. Sen hinta päivittyy 2-4 kertaa vuodessa eli sopimuksen hinta laskee, jos markkinahinta laskee tai luonnollisesti myös toisinpäin.

Miksi sähkö on Suomessa niin kallista, vaikka emme tee sähköä maakaasulla, kuten Keski-Euroopassa?

Suomi ei ole saari, vaan olemme linkittyneet Keski-Eurooppaan, jonne on Pohjoismaista paljon siirtolinjoja. Pohjoismaissa on paljon edullista uusiutuvaa vesivoimaa, jota on myyty jo ennen sotaa paljon Keski-Eurooppaan, jossa siitä maksetaan paremmin. Nyt kun kaasuhanat Venäjälle ovat sulkeutuneet, kysyntä on vielä kovempi. Tämä vaikuttaa Suomessa siten, että hinnat nousevat tiukassa kilpailutilanteessa täälläkin.

Millainen sähkön hinnan kehitys on ollut aiempina vuosina?

Viime vuodet olemme saaneet nauttia todella edullisesta sähköstä. Vuonna 2020 sähkön hinta oli ennätyksellisen alhaalla. Sähkön hinta on ollut myös hyvin vakaa vuosikymmenet. Nyt tilanne on päälaellaan, hinnat ovat korkealla ja poukkoilevat edestakaisin.

Mitä tavallinen kuluttaja voi tehdä talveen varautuessa?

Helpoin tapa säästää sähkölaskussa on luonnollisesti kuluttaa vähemmän. Eli nyt kyllä kannattaa ottaa käyttöön kaikki energiansäästövinkit ja miettiä, mistä voisi omaa sähkönkulutusta vähentää. Jos kaikki toimivat näin, sillä on jo ihan kansantaloudellistakin merkitystä. Jos kaikki vähentävät sähkön kulutusta vaikkapa kaksi prosenttia, kyllähän se heijastuu sähkön spot-hintatasoon.