Taloyhtiö - varaudu sähkökatkoihin

näkymä kaupunkiin, jossa on juna raiteilla
15.12.2022

Tänä syksynä on puhuttu paljon sähköpulan uhasta ja kierrätettävistä katkoista. Sähkökatko saattaa kuitenkin aiheutua ja todennäköisimmin aiheutuukin muusta syystä. Varautuminen kannattaa, sillä sähkökatkoista selviää parhaiten varautumalla niihin etukäteen. Onko taloyhtiössäsi selvä suunnitelma katkojen varalle, ja onko se testattu? Lue tästä vinkkimme varautumiseen.

Sähkön häiriöttömään saantiin on totuttu etenkin taajamissa, joissa sähköverkko rakentuu maan alla kulkevista kaapeleista. Haja-asutusalueella katkoja sattuu varsinkin märän lumen, kovan tuulen ja ukkosmyrskyjen aikaan, kun puita kaatuu sähkölinjojen päälle.

Sähköpulan uhka ja mahdolliset kierrätettävät katkot tulevat kuitenkin toteutuessaan vaikuttamaan suurimpaan osaan turkulaisista. Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella kierrättävät katkot tulevat koskemaan koko kaupunkia, mutta vain osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.

Sähköpulatilanteessa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa sähkön rajoittamisesta ja ohjeistaa verkkoyhtiöitä kulutuksen irti kytkemisestä. Silloin Turku Energia Sähköverkot toteuttaa verkkoalueellaan kiertäviä sähkökatkoja, jotta Fingridin määrittelemä tehonpudotus saavutetaan. Katkot ovat kerrallaan maksimissaan kahden tunnin mittaisia ja katkojen väliin pyritään jättämään noin kuuden tunnin tauko.

Näin laadit taloyhtiölle toimivan varautumissuunnitelman

Sähkökatkon vaikutuksia taloyhtiön kiinteistöissä kannattaa selvittää etukäteen ja tunnistaa varautumisen näkökulmasta keskeiset asiat. Mistä apua saa? Kuinka nopeasti? Kuka tiedottaa tilanteesta ja mitä kanavia pitkin? Miten taloyhtiön asukkaiden tilanne tarvittaessa selvitetään ja kuka sen tekee?

Kaikkien taloyhtiöiden kannattaa selvittää, mitä kiinteistössä tapahtuu, jos sähköt katkeavat. Laitteiden tapaa reagoida sähkökatkoihin on vaikea tietää ennalta. Kiinteistössä kannattaakin järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana häiriöharjoitus, jossa verkkovirtayhteys katkaistaan riittävän pitkäksi ajaksi. Sen jälkeen seurataan lakkaavatko jotkut laitteet toimimasta, käynnistyvätkö laitteet uudestaan ja kuinka nopeasti, ja toimivatko ne normaaliin tapaan.

On hyvä ottaa huomioon, että huoltoyhtiöiden, isännöitsijöiden ja sähköasentajien kysyntä kasvaa laajoissa sähkökatkoissa. Huoltoyhtiöillä on monta taloyhtiötä hoidettavanaan, jolloin heidän työntekijänsä eivät ehdi joka paikkaan nopeasti.

– Tätä kannattaa ennakoida esimerkiksi sopimalla etukäteen vastuuhenkilö taloyhtiön hallituksen jäsenten tai muiden asukkaiden joukosta. Vastuuhenkilön tehtäviin voisi kuulua esimerkiksi hissien käyttökieltolaputus sähköpulan uhatessa, hissien tarkastaminen sähkökatkon alkaessa ja talotekniikan toimivuuden tarkastaminen katkon jälkeen, sanoo käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi Turku Energia Sähköverkoista.

Kuinka tieto sähkökatkoista kulkee taloyhtiössänne?

Myös tiedonkulku on keskeistä varmistaa. Jos taloyhtiön asukkaat tekevät sähkösopimuksensa itse valitsemansa energiayhtiön kanssa, niin he voivat tilata tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteet sähkökatkoista seuraamalla näitä ohjeita.

Jos taloyhtiönne on niin sanottu yhteismittaustalo, eli asukkaiden sähkösopimukset ovat taloyhtiön nimissä, niin asukkaat eivät voi tilata omaa asuntoaan koskevia sähkökatkotiedotteita suoraan itselleen.

Yhteismittaustaloyhtiöiden sähkösopimuksesta vastaava taho, kuten isännöitsijä, voi kuitenkin tilata tiedotteet parhaimmillaan 10 eri henkilölle. Taloyhtiössä kannattaakin keskustella siitä, olisiko häiriötiedotteet hyvä tilata esimerkiksi isännöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen jäsenille. Sen lisäksi on hyvä sopia siitä, miten tietoa välitetään eteenpäin muille asukkaille.

Turku Energia Sähköverkot pyrkii tiedottamaan sähköpulasta johtuvista sähkökatkoista ennakkoon mahdollisuuksien mukaan. On kuitenkin tärkeää huomioida, että ennakkotiedotus sähkökatkosta ei välttämättä onnistu, jos käsky rajoittaa sähkönkäyttöä tulee Findgriltä lyhyellä varoitusajalla. Lisäksi tekstiviestejä saatetaan lähettää valtakunnallisesti poikkeuksellisen suuria määriä, jolloin tekstiviestien perillemenosta ei ole täyttä varmuutta.

Tiedotamme sähkökatkoista keskeytyskartallamme, verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) sekä tekstiviesti- ja sähköpostitiedotteilla. Turku Energia Sähköverkot valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden.

Sähkökatko voi vaikuttaa myös taloyhtiön lämmitykseen

Kaikki muut lämmitystavat käyttävät sähköä, paitsi takka ja muut tulisijat. Sähkökatkon aikana kaukolämmitteisenkin talon lämmitys keskeytyy, koska lämmön kierto rakennuksessa perustuu sähköllä toimivaan kiertovesipumppuun. Kahden tunnin sähkökatko on kuitenkin niin lyhyt, ettei kiinteistö ehdi viiletä merkittävästi. Katkon jälkeen lämmitys käynnistyy normaalisti, kun talon kiertovesipumppu alkaa taas kierrättää lämmintä vettä.

Sähkökatkon aikana on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta, sillä veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä. Myös katkon loputtua on oltava varovainen, sillä hanasta tuleva vesi voi olla normaalia kuumempaa.

Esimerkiksi myrsky voi aiheuttaa pitkittyneen sähkökatkon. Sen takia kannattaa tutustua myös lämpökatkoihin varautumisen vinkkeihin.

Vinkkilista taloyhtiöille sähkökatkojen varalta:

Työnjako

 • Varmistakaa työnjako isännöitsijän, huoltoyhtiön ja taloyhtiön hallituksen kesken niin varautumisessa kuin sähkökatkotilanteessa.

 • Nimetkää taloyhtiöstä vastuuhenkilö, joka laputtaa hissit sähkökatkon uhatessa, tarkistaa hissit sähkökatkon alettua ja tarkistaa talotekniikan toimivuuden katkon jälkeen.

Tiedon jako

Varautuminen

 • Arvioikaa sähköntarpeen kriittisyys ja tunnistakaa, mitä kiinteistössänne tapahtuu, kun sähköt katkeavat.

 • Järjestäkää taloyhtiössä niin sanottu black out -testi eli häiriöharjoitus, jotta saatte käsityksen kiinteistötekniikan toimivuudesta sähkökatkossa.

 • Tarkistakaa sähköisten lukitusjärjestelmien toimivuus sähkökatkotilanteessa.

 • Tarkistakaa valaistus ja varautukaa esimerkiksi patterikäyttöisellä varavalaistuksella taloyhtiön yleisissä tiloissa.

 • Tehkää etukäteen valmiiksi infolaput, jotka voi tilanteen tullen kiinnittää esimerkiksi hissien oviin.

 • Huomioikaa, että taloyhtiön kuitu- ja antennijakamot eivät luultavasti toimi, eli tietoliikenneyhteydet katkeavat, vaikka asukkaalla olisi esim. tietokoneelleen UPS-varmennus.

 • Tarkistakaa taloyhtiön varautuminen myös pidemmän sähkökatkon varalta. Pitkittynyt katko vaikuttaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä vesi- ja viemäriyhteyksien toimintaan.

Toiminta sähkökatkon uhatessa ja sen aikana

 • Hissin käyttöä kannattaa välttää, jos on tiedotettu suuresta sähköpulan riskistä. Varsinkaan sähkökatkojen kierrätyksen aikana hissejä ei tule käyttää.

 • Laputtakaa hissit sähkökatkon uhatessa, tarkistakaa hissit sähkökatkon alettua ja tarkistakaa talotekniikan toimivuus katkon jälkeen.

 • Huomioikaa, että lämmönvaihtimien ja lämminvesivaraajien moottoriohjatut venttiilit jäävät siihen asentoon, missä ne olivat sähköjen katketessa. Lämpimän käyttöveden lämpötila voi vaihdella katkon aikana ja katkon jälkeen.