Tutustu Turku Energian uuteen ympäristöohjelmaan

männyn oksa lumen peitossa
13.12.2017

Turku Energian uusi ympäristöohjelma vuosille 2018-2020 on valmistunut. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 46 ympäristön suojelemiseen tähtäävää toimenpidettä.

− Ympäristöohjelman laadintaan ovat osallistuneet kaikki Turku Energian yksiköt, ja olemme huomioineet myös sidosryhmiemme palautteet, kertoo Turku Energian ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä.

Ohjelma on osa Turku Energian ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmää, ja se on järjestyksessään jo yhtiön seitsemäs ympäristöohjelma.

Ympäristöohjelman merkittävimmät päämäärät ovat:

  • Uusiutuvan energian lisääminen 50 prosenttiin (tavoite tarkistetaan ja sitä tullaan mahdollisesti nostamaan vuoden 2018 aikana).

  • Päästöjen vähentäminen korvaamalla fossiilisia polttoaineita vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla sekä suosimalla vähemmän kuormittavia tuotantotekniikoita.

  • Energiatehokkuuden lisääminen niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaidemme toiminnassa.

  • Vastuullisuusviestinnän lisääminen.

Ohjelman toteutusta seurataan kuukausittain liiketoimintayksiköissämme. Tutustu tarkemmin ympäristöohjelmaamme.