Utsläppsfri el tar Pargas stad mot en hållbar framtid

mies ja nainen seisovat vierekkäin
1.12.2022

Pargas stad har profilerat sig som en förespråkare för natur och miljö. Partnerskapet med Åbo Energi och hundraprocentigt ekologisk el är en viktig del av stadens strategi för hållbar utveckling.

Pargas stad har som mål att minska sina utsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007. Hållbar utveckling är ett av de fyra huvudtemana i stadens strategi.

– Vårt klimat- och miljöprogram som publiceras i slutet av året ger riktlinjer för hur vi ska uppnå en utsläppsfri framtid. Hållbar utveckling är vårt varumärke och även en förutsättning för vår framtid, då vi är en skärgårdsstad där naturen och närheten till havet är attraktionsfaktorer, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén.

Ett av Pargas hållbara val är Åbo Energis tjänst Ekotakuu Sähkö, som innebär att elen som staden förbrukar har producerats med förnybara energikällor sedan våren 2021. Förnybar energi används i alla stadens objekt och till exempel stadens fastigheter utgör cirka 100 000 kvadrat. Underhållet av dem drar en stor del av den förbrukade elen.

Partnerskapet stöder hållbar utveckling

Framtidens energiutsikter kräver att man satsar på hållbara energiformer och i Pargas har man gjort gröna val förutseende. Vid sidan av utsläppsfri el satsar man i staden på bland annat ekologisk fjärrvärme.

– Den snabbt förändrade energisituationen har inte krävt några korrigeringar gällande förnybara energikällor. Naturligtvis deltar Pargas ändå i energitalkot och vi strävar efter att utveckla vårt miljöansvar hela tiden. Vi har till exempel mycket industri, som är en viktig sysselsättare, men som också skapar utsläpp. I branschen jobbar man dock hårt för att minska utsläppen, berättar Nygrén.

Han ser att det är viktigt att energipartnerskapet stöder stadens mål också på lång sikt.

– Pargas stads klimat- och miljöprogram samt stadsstrategi är i linje med Egentliga Finlands klimatfärdplan och projektet Klimatneutralt Finland 2035, så i anskaffningen av utsläppsfri el är det fråga om ett långsiktigt partnerskap med Åbo Energi, konstaterar Nygrén.

Mångsidigt energisamarbete

I Pargas har man varit nöjd med partnerskapet med Åbo Energi.

– Åbo Energi kan svara på våra kriterier för såväl pris som kvalitet, och vårt samarbete har varit smidigt och okomplicerat. Det har varit fint att se Åbo Energis aktivitet och initiativkraft för att främja energifrågor. Vi har tillsammans kartlagt olika hållbara energilösningar och en viktig grund för den hållbara energiutvecklingen är att våra mål och värden går i samma riktning, säger Nygrén.

Åbo Energis nyckelkundschef Laura Vihavainen ser många möjligheter också för ett djupare partnerskap.

– Vi är glada att vi i och med konkurrensutsättningen fick inleda ett samarbete med Pargas stad. Det har varit fint att se vilket målmedvetet ansvarsarbete staden har gjort redan i många år, precis som vi. Vårt nära läge gör det också möjligt att bygga ett mer omfattande energipartnerskap, säger Vihavainen.

Åbo Energis tjänst Ekotakuu Sähkö säkerställer att energin du använder är miljövänlig, eftersom den produceras automatiskt med hundraprocentigt förnybar energi.