Maankaivutyöt sähköverkon läheisyydessä

Lue tältä sivulta ohjeet maankaivutyötä tekevälle.

Kun suunnittelet maankaivutyön aloittamista, selvitäthän kaapeleiden sijainnin etukäteen. Meiltä saat myös kaapelinäytön kaapelin sijainnin varmistamiseksi. Jos kuitenkin vahinko sattuu, ilmoitathan siitä välittömästi meidän vikailmoitusnumeroomme, myös pienissä osumissa suurempien vahinkojen välttämiseksi.

rakennustyömaa, jossa on putket tien reunassa
Ennen työn aloittamista
 • Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta täältä, Turun kaupungin johtokarttapalvelusta. Toimi näin myös yksityisillä tonteilla kaivaessasi. Sähkömarkkinalain 110§:n mukaan tämä on kaivajan velvollisuus.

 • Tieto kaapeleista kaivukohteessa selviää 1:1000 mittakaavan kartasta, mutta kaapelin tarkan sijainnin selvittämiseksi tarvitset lisäksi esim. 1:100 mittakaavan kartan.

 • Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. Ota yhteyttä kaapelinäyttöpalveluun, p. 02 2628 300 (ma-pe klo 7.00-15.30) tai täytä kaapelinäyttölomake. Näytön edellytyksenä tulee kaivutyömaalla olla riittävän tarkka sijaintikartta. Näyttö on kaivajalle maksuton, mutta kaivajasta johtuvat mahdolliset ylimääräiset näyttökäynnit laskutetaan. Näytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla näyttöä suoritettaessa.

 • Kaapelinäyttö on pyydettävä vähintään 3 arkipäivää ennen työn aloittamista. Keskeytystarpeet tulee selvittää vähintään 5 arkipäivää ennen työn aloittamista. Kiireellisten sekä hätätilanteiden osalta menetellään tapauskohtaisesti. Tilaa kytkentäpyyntö

  • 110 kV kaapelin ollessa kyseessä on työmaalle pyydettävä aina kaapelinäyttö.

  • Myös pienjänniteverkon (400 V) kaapeleiden osalta on sovittava toimintatavat, jos kaapelin esiin kaivuun lisäksi kaivetaan kaapelin alta tai kaapelia olisi siirrettävä.Jos kaivukohteen välittömässä läheisyydessä on 110 kV, 20 kV tai 10 kV kaapeleita, ota aina yhteyttä Turku Energian käyttökeskukseen, p. 02 2628 201 tai kayttokeskus@turkuenergia.fi selvittääksesi tarpeet ottaa kaapelit pois käytöstä kaivutyön ajaksi sekä kaapeleiden tuentaan ja siirtoon liittyvät ohjeet.

 • ÄLÄ koskaan siirrä kaapelia tai kaapeliputkia omatoimisesti!

 • Tutustu myös sähköverkkoalan yhteiseen kaivutyöohjeeseen "Kaivutyöt kaapelirakenteiden läheisyydessä", linkki alempana.

Työn aikana
 • Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna

 • Ota huomioon kaapelikartan ja näytön toleranssit.

 • Muista että kaapelit voivat sijaita normaalista poikkeavassa syvyydessä ja että samalla reitillä voi olla useita kaapeleita.

 • Kaapeleista varoittavaa merkkinauhaa ei aina ole jos se on jäänyt asentamatta aiemmissa kaivutöissä.

 • Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti Turku Energian vikanumeroon tai käyttökeskukseen.

 • Ota huomioon myös työkohteen lähellä olevat ilmajohdot ja pylväät. Tarkista työkoneiden varoetäisyydet niihin.

 • Kun kaivannon peittäminen voi alkaa, ota yhteys Turku Energian käyttökeskukseen, jotta kaapeliasennukset voidaan tarvittaessa tarkastaa ja tehdä mahdolliset muutokset dokumentteihin ennen kaapeleiden peittämistä.

Kaapelivahingon sattuessa
 • Jos osut kaivinkoneella sähkökaapeliin, ilmoita siitä aina kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina Turku Energian vikailmoitusnumeroon tai käyttökeskukseen, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.

 • Vaurioitunut kaapeli saattaa edelleen olla jännitteinen tai siihen saattaa tulla jännite takaisin, jonka johdosta kaapelin vauriokohdan läheltä on poistuttava välittömästi tasajalkaa hyppien tai yksi jalka kerrallaan maassa loikkien.

 • Myös kaivinkoneen kauha on siirrettävä pois kaivannosta. Lisäksi on valvottava, ettei kukaan sivullinen pääse lähelle kaivantoa.

Tallenna nämä numerot puhelimeesi